Raadsleden over het aanzien van het raadswerk #1

Raadsleden over het aanzien van het raadswerk #1

DEN HAAG - ‘’Benaderbaarheid van raadsleden is een heikel punt. Ik weet zeker dat alle raadsleden netjes terugbellen als een burger heeft gebeld. Maar onderling is de benaderbaarheid gering, de fracties van oppositie en coalitie wantrouwen elkaar.’’ Raadslid Jan Smits van oppositiepartij Democraten Roerdalen uit Roerdalen zegt dit in het magazine van Raadslid.Nu in een reportage over het aanzien van het raadslidmaatschap.

Het aanzien van raadsleden is afhankelijk van de kwaliteit van raadsleden, hun benaderbaarheid, het probleemoplossend vermogen van de raad, integriteit en politiek-bestuurlijke rust. ‘’Alle vijf de factoren zijn belangrijk”, aldus Smits. ‘’Wat kwaliteit betreft: aan de debatten merk je soms dat er raadsleden zijn die geen idee hebben waar het eigenlijk over gaat. Debatten worden niet gevoerd op basis van argumenten, maar vanuit het eigen kamp. ‘Als zij daarvoor zijn, dan stemmen wij tegen.’’’

Bestuurlijke rust
‘’Je zou zeggen dat dit gevolgen heeft voor de bestuurlijke rust, maar dat valt mee. De steun voor het college is groot. Er leven veel frustraties, maar die komen voorlopig niet tot uitbarsting. De burgemeester speelt daarbij een constructieve rol, helaas kan hij niet altijd voorkomen dat de partijen tegenover elkaar blijven staan.‘’

Neutrale rol
‘’Ik probeer een neutrale rol te spelen en ben benaderbaar voor alle andere fracties. Soms dring ik bij een wethouder aan op een betere beantwoording van een vraag vanuit de oppositie. Of ik adviseer het betrokken raadslid in de wandelgangen om die vraag anders te stellen. In het kader van deregulering wilde ik de hele gemeente vrij maken van welstandsregels. Eerst was de hele raad tegen en de wethouder ook. Met een goede argumentatie en een beetje humor gebeurde wat ondenkbaar was: het voorstel werd unaniem aangenomen en wordt ook uitgevoerd.’’

In de serie over het aanzien van het raadslidmaatschap is eerder verschenen:

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 15 augustus 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!