Raadsleden proactief in lokale economie

Raadsleden proactief in lokale economie

Raadsleden die op zoek zijn naar financiële mogelijkheden om met andere vormen van geld de lokale economie een impuls te geven, kunnen terecht op het congres Geld dat Werkt. Raadsleden die lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kunnen zich inschrijven tegen gereduceerd tarief. 

Het congres Geld dat Werkt is mede gericht op lokale bestuurders. Eén van de bezoekers is Jos Reinhoudt, Raadslid voor GroenLinks in Nijmegen. Reinhoudt: “Ook in Nijmegen kampen veel burgers en bedrijven met de gevolgen van de economische crisis. Ze hebben minder te besteden, komen lastiger aan kredieten en hebben het idee dat overheden misschien wel hard werken aan het oplossen van de problemen van grote banken of van Griekenland, maar niet aan hun eigen problemen. 

Dit is voor GroenLinks de aanleiding om te zoeken naar creatieve en haalbare oplossingen. Experimenten en plannen om het anders te doen zijn er genoeg. Reinhoudt: “Een voorstel voor een experiment met een lokaal basisinkomen is al in de Raad besproken, maar ook voor ondernemers zien we mogelijkheden. We denken bijvoorbeeld aan de inzet van ketenfinanciering of de introductie van regiogeld. Doel is om de lokale economie veerkrachtiger te maken. Met een aantal betrokkenen en experts werken we momenteel aan de formulering van een initiatiefvoorstel in die richting.”  

Op deze manier geeft Jos Reinhoudt invulling aan zijn rol als raadslid door de aandacht te vestigen op oplossingsrichtingen van overkoepelende aard. Mensen met directe bestuursverantwoordelijkheid hebben vaak, logischerwijze, maar beperkt ruimte om echt de diepte in te gaan. Als raadslid kun je die ruimte wel pakken. Het mooie van dit soort grensoverstijgende oplossingen is bovendien dat ze niet voor één specifieke politieke kleur interessant zijn, maar juist een breder debat vragen waarin ieders visie aanvullend. Als je dat als raadslid, in samenwerking, kunt initiëren dan draag je wezenlijk bij aan de toekomst van je gemeente. Reinhoudt: “Op het congres Geld dat Werkt hoop ik in ieder geval raadsleden of statenleden te ontmoeten die met vergelijkbare plannen rondlopen. Politieke kleur is dan wellicht niet het belangrijkst, eerder het lef om radicaal te durven vernieuwen en het inzicht om nieuwe economische instrumenten succesvol te introduceren.”  

Op 22 juni vindt het congres 'Geld dat werkt' plaats. Sprekers zijn o.a. Herman Wijffels, George van Houts (van de theatervoorstelling 'Door de bank genomen'), Henk van Arkel en Heidi Leenaarts. Het congres reikt praktisch toepasbare oplossingen aan voor de maatschappelijke en economische uitdagingen van deze tijd, middels het anders organiseren van wederkerigheid. Tot de doelgroep behoren bestuurders en professionals van gemeenten, provincies, bedrijven(koepels) en maatschappelijke instellingen.  

Voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden geldt het aanbod om deel te nemen tegen het reductietarief van € 200,= ex btw (regulier tarief € 375,=). Vermeld bij je aanmelding je lidmaatschap. Voor meer informatie, klik hier.