Raadsleden Regio Rivierenland grijpen initiatief in regionale samenwerking

Raadsleden Regio Rivierenland grijpen initiatief in regionale samenwerking

Raadsleden uit de Regio Rivierenland starten een initiatief-raadskring om als gemeenteraden grip te krijgen op regionale samenwerking. Het idee is dat in de (concept-)raadskring de gemeenteraden samen standpunten gaan vaststellen. Zo proberen de raadsleden meer invloed te hebben op het besluitvormingsproces in regionale samenwerkingsverbanden.

Een aantal gemeenteraden binnen de Regio Rivierenland1 beginnen met samenwerken om zo meer invloed te hebben op regionale samenwerking. In zes van de acht gemeenteraden binnen deze regio is de motie al gesteun om zo te gaan samenwerken. Dit doen zij onder leiding van een werkgroep. De werkgroep bestaat uit Nanda van Doremalen (Buren), Frans van Gelder (West Maas en Waal) en Peter Elfrink (Tiel). Deze werkgroep organiseert de raadskring.

De gemeenteraden komen samen in de raadskring om onderwerpen te bespreken. Als zij tot standpunten komen die door alle gemeenteraden worden gesteund dan gaan zij dit omzetten in een motie. Deze motie wordt aan elke raad voorgelegd.

Doel

Het doel van deze raadskring is om vanaf het begin bij regionale samenwerking betrokken te zijn en zo invloed te hebben op de keuzes die gemaakt worden. De raadsleden hebben het gevoel dat zij geen invloed hadden op wat er werd besproken in de regionale samenwerking. Door samen te werken hoeven de raden niet te wachten tot er input komt van het college, maar nemen zij het initiatief om zelf betrokken te zijn. Initiatiefnemer Nanda van Doremalen beschreef dit als volgt: “Zodra wij de afslag regionale samenwerking nemen, rijden wij als raadsleden het veld in. Wij willen dus als raadsleden met elkaar in gesprek om op zoek te gaan naar een oplossing”. Hiermee kunnen zij dus samen invulling geven aan wat zij belangrijk en nodig vinden binnen regionale samenwerking.

Proces in de praktijk

De raadsleden uit de Regio Rivierenland hebben drie samenwerkingsverbanden gekozen waarover zij gaan vergaderen: gezondheidszorg (GGD), afvalinzameling en -verwerking (Avri) en de omgevingsdienst (ODR). Een goede voorbereiding is heel belangrijk om de raadskring te laten slagen. Dit gebeurt door een goede koppeling tussen de werkgroep van de raadskring en de acht gemeenteraden. De gemeenteraden krijgen vijf uitgewerkte punten waar zij als raad een mening over vormen. Vervolgens overleggen de acht gemeenteraden in de raadskring over deze vijf standpunten. Als er overeenstemming is tussen alle gemeenteraden dan vormen zij een motie met ondersteuning van de griffierskring. Die motie wordt weer voorgelegd aan alle gemeenteraden.

Knelpunten

De werkgroep van de raadskring regelt de organisatorische zaken. Zij zien een aantal knelpunten die het voor raadsleden lastig maakt om samen te werken. Het grootste knelpunt is dat de planning van elke gemeenteraad in de regio anders. Een onderwerp wordt op verschillende momenten binnen de verschillende gemeenteraden besproken. Hierdoor is afstemming heel lastig. De afhankelijkheid van de griffierskring maakt het plannen niet gemakkelijker. Als er bijvoorbeeld een regiogriffier zou zijn, dan zou dit de planning makkelijker kunnen maken.

Een ander knelpunt is dat de vergaderingen binnen regionale samenwerkingen niet transparant zijn. Raadsleden hebben het druk en kunnen dus niet altijd bij een vergadering van het algemeen bestuur van een regionaal samenwerkingsverband aanwezig zijn. Bovendien worden zij ook niet op dezelfde wijze door hun bestuurders (wethouders en burgemeesters) geïnformeerd over de afspraken in de regio. De werkgroep pleit dan ook voor digitale toegang tot deze vergaderingen van het algemeen bestuur. Dit zou de transparantie vergroten.

Meer weten?

Raadsleden pakken steeds meer het initiatief op het gebied van regionale samenwerking. Zo hebben Raadsleden in de omgeving Den Haag een informele manier van samenwerking op regionale vraagstukken gevonden. Wil jij als raadslid meer weten over regionale samenwerking en welke rol je als raadslid kan spelen? Kijk dan naar de volgende module in onze leeromgeving.

Ben je geïnteresseerd in de raadskring in de Regio Rivierenland? De volgende bijeenkomsten van de raadskring staan gepland:

  • Bijeenkomst 2 6 april, AVRI Maasdriel
  • Bijeenkomst 3 3 juni, ODR, locatie volgt
  • Bijeenkomst 4 28 september, GGD, locatie volgt
  • Bijeenkomst 5 19 november 2020, locatie volgt

Of kijk op hun facebookpagina: Raadskring Regio Rivierenland.

1De Regio Rivierenland bestaat uit de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, West Betuwe en Zaltbommel.