‘Raadsleden schieten door in controlerende taak’

‘Raadsleden schieten door in controlerende taak’

Raadsleden leggen een te groot accent in hun raadswerk op de controlerende taak. ‘In het uitoefenen van hun controlerende taak lijken raadsleden door te schieten’, stelt de burgemeester van Haarlem Bernd Schneiders, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters, in een uitzending op Radio 1 over de matige kwaliteit van gemeenteraadsleden. Burgemeesters willen dat raadsleden zich meer toeleggen op hun volksvertegenwoordigende rol.

In plaats van het accent te leggen op de controlerende rol zouden raadsleden volgens burgemeester Schneiders meer vertrouwen moeten geven aan het college. ‘Sommige raadsleden dreigen nu zelfs op schoot van het bestuur te gaan zitten’, aldus de voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters.  

Schneiders hoort van veel van zijn collega-burgemeesters dat gemeenteraadsleden zich meer op hun volksvertegenwoordigende taak zouden moeten toeleggen. Schneiders reageerde in de uitzending van Radio 1 op de stelling dat het niveau van gemeenteraadsleden te laag is. Van de luisteraars bleek 84 procent het met die stelling eens te zijn.

Gevoel over kwaliteit van raadsleden

Volgens Mark den Boer, waarnemend voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is de kwaliteit van raadsleden niet te laag. ‘De meeste raadsleden stoppen ziel en zaligheid in het raadswerk en doen wat ze kunnen. Natuurlijk kan de kwaliteit altijd beter, maar kwaliteit is moeilijk meetbaar. We hebben daar  geen objectieve criteria voor. Het gaat vooral ook om een gevoel dat burgemeesters, wethouders en burgers erbij hebben.’

Verwachtingspatroon over volksvertegenwoordigende rol

De uitkomst van de Radio 1 peiling is wel een signaal dat volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden niet kan worden genegeerd. Den Boer: ‘Burgers hebben een verwachtingspatroon waaraan de raad niet voldoet. Uit de reacties in de uitzending komt naar voren dat het daarbij vooral gaat om de volksvertegenwoordigende rol van raadsleden. Burgers willen goed gehoord en vertegenwoordigd worden en vinden dat raadsleden voor het algemeen belang moeten opkomen en niet alleen voor hun politieke belangen. Ik herken dat de volksvertegenwoordigende rol in het gedrang komt omdat raadsleden veel tijd kwijt zijn aan vergaderen en het zich verdiepen in onderwerpen, zeker de nieuwe raadsleden die direct na hun start de ingewikkelde zorgtaken op hun bordje hebben gekregen’, zegt de waarnemend voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Volgens de waarnemend voorzitter is het belangrijk dat burgemeesters en griffiers met hun raad aan de slag gaan om het raadswerk te verbeteren en de kwaliteit te verhogen. ‘We moeten met elkaar die handschoen oppakken’, aldus Mark den Boer.

Volksvertegenwoordigende rol in 2015 centraal

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft aan het begin van de huidige raadsperiode al bepaald dat de activiteiten van de vereniging zich in 2015 concentreren op de volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad en raadsleden. De vereniging wil met publicaties, projecten, activiteiten en bijeenkomsten gemeenteraden en raadsleden ondersteunen om die rol effectiever en beter in te vullen.

Uitzending Radio 1 met Bernd Schneiders

De uitzending van Radio 1 met burgemeester Bernd Schneiders, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters, over de lage kwaliteit van raadsleden is hier terug te luisteren.