‘’Raadsleden sluiten zich te veel op in gemeentehuis’’

‘’Raadsleden sluiten zich te veel op in gemeentehuis’’

DELFT/DEN HAAG – De lokale politiek is als een gesloten dorp. Raadsleden laten zich te graag opsluiten in het gemeentehuis en houden zich teveel bezig met bestuurlijk raadswerk, aldus Dr. Julien van Ostaaijen, universitair docent aan de Universiteit Tilburg, in zijn bijdrage ‘Lokale democratie onder druk’ tijdens de Dag voor de Raad afgelopen vrijdag in Delft.

Vernieuwing van de lokale democratie komt volgens Van Ostaaijen niet op gang door institutionele voorstellen. Voorstellen als minder raadsleden, een direct gekozen burgemeester, meer ruimte voor het heffen van lokale belastingen of om lokaal te experimenteren, en tussentijdse verkiezingen dragen nauwelijks bij aan de verbetering van de lokale democratie. 

Nieuwe manieren van werken
Volgens Van Ostaaijen is er een andere manier van werken van onderop nodig in plaats van een systemwijziging van bovenaf. Dit houdt in dat lokale politici en ambtenaren de verbinding met de samenleving moeten versterken. Daarnaast moeten raadsleden actief zijn door te weten wat er speelt in alle netwerken binnen de lokale samenleving en dat agenderen richting college, maar raadsleden moeten ook op hun handen zitten door ruimte te geven aan initiatieven van inwoners en het college. Verder is er een andere houding nodig van de landelijke overheid en moet er worden geïnvesteerd in de kennis en houding van de lokale samenleving.

Dag voor de raad
De Dag voor de Raad ging over hoe de raad er voor staat en wat de raad nodig heeft om over een jaar sterk aan de start van de nieuwe raadsperiode te verschijnen.
De Dag voor de Raad in het stadhuis in Delft werd bezocht door ruim 125 raadsleden, wetenschappers en belangstellenden voor het functioneren van de raad.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 20 maart 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!