Raadsleden: te weinig invloed op veiligheidsregio

Raadsleden: te weinig invloed op veiligheidsregio

Raadsleden vinden dat ze te weinig invloed hebben op het veiligheidsbeleid. Er is slechts een minderheid die vindt dat raadsleden voldoende invloed kunnen uitoefenen op het veiligheidsbeleid. Een van de oorzaken is dat de meeste raadsleden denken dat de regie van het veiligheidsbeleid bij de Veiligheidsregio ligt.

Dit blijkt uit het onderzoek dat door het CCV is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: Raadsleden en Veiligheid, Benchmarkonderzoek 2021.

Grip op de Regio

Een groot deel van de raadsleden weet aan het einde van de raadsperiode nog steeds niet precies welke rol de raad heeft als het gaat om veiligheid. De algemene teneur is nog steeds dat veiligheid een zaak is waar de Veiligheidsregio de regie op voert. Raadsleden vragen zich af of hun rol is slechts het aandragen van onderwerpen of dat zij ook invloed kunnen uitoefenen op de uitvoering en voortgang van gemeentelijke taken. In ieder geval zijn raadsleden wel tevreden over het signaleren van problemen op veiligheidsgebied in hun gemeente, door deze te benoemen in de raadsvergadering.

Integraal Veiligheidsplan

Veiligheid is niet alleen een zaak van de Veiligheidsregio, het is vooral ook een taak en rol van gemeenteraden om het veiligheidsbeleid voor hun gemeente te bepalen. Aan het begin van een raadsperiode wordt er daarom een zogeheten Integraal Veiligheidsplan (IVP) opgesteld, door de burgemeester in samenwerking en overleg met de gemeenteraad. Een zesde deel van de raadsleden weet niet eens of er zo’n plan is vastgesteld. Dat is meer dan vier jaar geleden. Ook is het aantal raadsleden gedaald die weten dat er in hun gemeente een IVP is vastgesteld (69 procent in 2021 en 84 procent in 2015).

Nieuwe gemeenteraad

De aanbeveling in het rapport is daarom dat gemeenten veel scherper agenderen en bespreken met hun nieuwe raad dat er in 2022 na de raadsverkiezingen een nieuw integraal veiligheidsplan wordt vastgesteld. Dat is van belang zodat de burgemeester de nieuwe inzichten en opvattingen van de nieuwe raad over veiligheid kan delen in het overleg in de Veiligheidsregio.

Corona

Tijdens de coronaperiode is gebleken dat burgemeesters de neiging hebben om in het overleg van de voorzitters van de Veiligheidsregio het veiligheidsbeleid te bepalen, terwijl ook hier de raad een rol heeft om als het hoogste orgaan van de gemeente aan te geven wat nodig en wenselijk is. Een speciale factsheet biedt overzicht over de rol van de raad in het overleg met de burgemeester op veiligheidsvraagstukken in de coronaperiode.

Meer informatie

Wie meer wil lezen over de uitkomsten van het onderzoek over raadsleden en veiligheid klik hier.

Het volledige rapport Raadsleden en Veiligheid 2021

De rol van de raad op het terrein van veiligheid wordt beschouwd als een van de basistaken van de raad om een sterke raad te zijn, zie Raadstegel Veiligheid: hoe zorg je als raad samen met je burgemeester voor veiligheid in de gemeente.