Raadsleden twijfelen door lage maatschappelijke waardering

Raadsleden twijfelen door lage maatschappelijke waardering

Van de raadsleden zegt 18 procent dat te weinig maatschappelijke waardering van het ambt een reden is geweest om te twijfelen over de kandidaatstelling als raadslid.  Dit blijkt uit het onderzoek ‘Het aanzien van het politieke ambt’ dat Overheid in Nederland heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Minder dan drie op de tien raadsleden heeft een positief oordeel over de maatschappelijke waardering voor hun ambt. Van de raadsleden zegt 28 procent dat ze positief zijn over de publieke waardering van het ambt als raadslid. Een raadslid zegt in het onderzoek daarover: “… Ook de soms agressieve en vijandige houding van burgers als ze het ergens niet mee eens zijn, is vervelend. Ik heb er geen enkel probleem mee als mensen ergens voor opkomen. Spandoeken, petities... alles mag van mij. Maar intimidatie en verbaal geweld gaan mij te ver. Dit neemt wel toe.”  

Waardering bestuurscultuur

Over de waardering van de bestuurscultuur zijn raadsleden een stuk positiever. Van de raadsleden geeft hierover 46 procent een positief oordeel. Met name de waardering voor het aspect integer handelen wordt goed gewaardeerd. 54 procent van de raadsleden is positief over de mate van integer handelen in hun werkomgeving. Dit is in overeenstemming met internationaal vergelijkend onderzoek waarbij Nederland altijd hoog scoort wat betreft de integriteit van bestuurlijk handelen.

Eerder verschenen in deze serie
Aflevering 1: Raadsleden trots op raadswerk.
Aflevering 2: Raad wil samenvattingen en duiding informatie
Aflevering 3: Raadsvergoeding te laag
Aflevering 4: Burgers vertegenwoordigen geeft raadsleden meeste voldoening

Het onderzoek ‘Het aanzien van het politiek ambt’ is in december 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer, klik hier om het gehele onderzoek van Overheid in Nederland te lezen.
Als toelichting op het onderzoek is ook het essay ‘Decentrale volksvertegenwoordiging anno 2015’ geschreven. Het essay is hier te lezen.