Raadsleden twijfelen over steunbetuiging aan regionale krant

Raadsleden twijfelen over steunbetuiging aan regionale krant

Gemeenteraden worstelen met het geven van verbale steun voor een sterk regionaal dagblad. Gemeenteraden zien dat een sterke regionale krant onmisbaar is voor het controleren van de lokale democratie. Tegelijkertijd is er twijfel of de lezers dan wel de politiek moet bepalen of een regionale krant levensvatbaar is.

Dit blijkt uit de discussies die diverse gemeenteraden in de omgeving van Haarlem en Leiden hebben gevoerd. In deze steden en de dorpen in de omgeving verschijnen het Leidsch Dagblad en het Haarlems Dagblad. Deze kranten zijn onderdeel van het TMG-concern dat forse bezuinigingen heeft aangekondigd op het aantal regionale journalisten. De kranten zijn daarop een actie gestart om steun te krijgen van de  lokale politiek.

Steunen van lokale dagbladen

De raad van Oegstgeest heeft op 23 februari unaniem in een motie zijn steun uitgesproken voor de redactie van het Leidsch Dagblad. Hoewel de collegepartijen VVD, CDA en Hart voor Oegstgeest er moeite mee hadden om zich uit te spreken over de gang van zaken bij een particulier bedrijf, vonden zij de motie weliswaar sympathiek en slikten uiteindelijk hun bezwaren in. Ook de gemeenteraad van Zoeterwoude droegen het college op steun te betuigen aan de redactie van het Leidsch Dagblad. Ook in andere gemeenten wordt er steun uitgesproken voor hun lokale dagbladen. Zo heeft de gemeenteraad van Haarlem unaniem steun betuigd aan de redactie van Haarlems Dagblad.

Geen gemeentetaak

Toch zijn er ook gemeenteraden met twijfels over deze moties. Jaap Haasnoot, fractievoorzitter van KiesKatwijk, heeft de aangekondigde motie om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor overheidssteun aan het Leidsch Dagblad en andere lokale en regionale media ingetrokken.

Anita van Ginkel, fractievoorzitter van Hart voor Katwijk, schrijft in een reactie op Jaap Haasnoot, dat ze vindt dat de consumenten, in dit geval dus de lezers, bepalen of een krant levensvatbaar is en niet de gemeenteraad.

Steun in twee ronden

In Noordwijk werd er een oproep gedaan vanuit Puur Noordwijk om een kritisch geluid te laten horen tegen de bezuinigingen op het Leidsch Dagblad. Een aantal partijen was het hier niet mee eens. Fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD) vindt dat de gemeente ‘zich niet moet bemoeien met de bedrijfsvoering van een bedrijf’. Het voorstel kreeg tijdens de vergadering van 2 februari geen meerderheid, waarbij het staakte op tien voor- en tien tegenstanders. Door afwezigheid van gemeenteraadslid Dirk Klinkenberg van Puur Noordwijk werd het Puur-Noordwijk voorstel op donderdag 23 februari nogmaals in stemming gebracht. Tijdens deze stemming haalde het voorstel een minimale meerderheid.

Lokale informatie- en nieuwsvoorziening

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk maakt zich zorgen over de teloorgang van de regionale journalistiek als waakhond voor de lokale democratie. Hij heeft daarom de handreiking Hij heeft daarom de handreiking “Lokale nieuws- en informatievoorziening, handreiking voor raadsleden” uitgebracht. In deze handreiking staan adviezen hoe gemeenteraden een rol kunnen hebben in het versterken van de informatievoorziening aan hun inwoners. Daarin ligt een belangrijke rol weggelegd voor de raad. CDA-fractievoorzitter Roosendaal Sandra van den Nieuwenhof schetst duidelijk de wederzijdse afhankelijkheid tussen de pers en de raadsleden: ‘Zij hebben onze informatie, standpunten en meningen nodig en wij maken gebruik van hun bereik’. Voor de handreiking lokale informatie- en nieuwsvoorziening klik hier.