Raadsleden van Nederland - Ahmet Kaya

Raadsleden van Nederland - Ahmet Kaya

Wat drijft raadsleden? Wat geeft hen de energie en motivatie om zich in te zetten voor de samenleving? En welke instelling en idealen nemen zij mee de raadszaal in? In de serie Raadsleden van Nederland vertellen raadsleden hun verhaal. Deze week Ahmet Kaya, raadslid voor DENK in Deventer, over wat er voorafging aan het raadslidmaatschap.

⇒ Download hier de hele interviewbundel 'Houd het dichtbij'

“Politiek heeft me altijd al geïnteresseerd en dat werd sterker toen ik de 20 passeerde, trouwde en kinderen kreeg. Daardoor groeide bij mij de morele plicht om iets voor de samenleving te doen. In mijn geval: om politiek actief te worden. Ik heb in die tijd diverse partijen benaderd. Dat deed ik met het idee om niet alleen lid te worden, maar ook daadwerkelijk aan de slag gegaan.

“Die zoektocht leverde destijds weinig op. Ik voelde me bij geen enkele partij echt thuis. Dat gevoel werd later sterker – hoewel ik in dit land geboren ben, begon ik me niet meer op mijn gemak te voelen in Nederland. Mijn vrouw en ik hebben een tijd lang heel serieus overwogen om met onze kinderen te emigreren. Het had te maken met de landelijke politieke ontwikkelingen, maar ook met wat er in mijn omgeving gebeurde. Dat ik verantwoording moest afleggen als extremisten ergens op de wereld een aanslag hadden gepleegd.

“Uiteindelijk heb ik me aangesloten bij DENK. Tip voor de andere partijen die me nog steeds folders en nieuwsbrieven sturen: niet meer doen, ik ben al voorzien.

“De weg naar een raadzetel begon met een sollicitatie en een heel professioneel selectieproces. Vervolgens ben ik in contact gebracht met andere leden in Deventer en bouwden we een stevig team op. Omdat ik zelf de politiek al lang volgde, wist ik gelukkig al veel van de inhoud van het raadswerk. En mijn bijdragen aan de landelijke verkiezingscampagne van onze partij zorgde ervoor dat ik ook redelijk goed wist hoe je zoiets lokaal aanpakt.

“We hadden een beter resultaat verwacht, maar met onze ene zetel ben ik tevreden. Zoals ik al helemaal niet ontevreden ben over het raadswerk zelf. We hebben vriend en vijand verrast met onze werkwijze, inzet en resultaten. Enkele moties zijn zelfs unaniem aangenomen.

“Met een actief team leggen we zo de basis voor succes in de toekomst. Hoewel onze partij vanzelfsprekend mensen met een migratieachtergrond vertegenwoordigt, zijn we er voor iedereen in Deventer die zich niet gehoord voelt. Dat worden in 2022 dus vier zetels.”

Raadsleden van Nederland

In de serie Raadsleden van Nederland komen raadsleden met hun verhaal aan bod. Zij vertellen wat hun drijfveren zijn en wat zij willen leren. Eerder verschenen: