Raadsleden van Nederland: André Meijers

Raadsleden van Nederland: André Meijers

Wat drijft raadsleden? Wat geeft hen de energie en motivatie om zich in te zetten voor de samenleving? En welke instelling en idealen nemen zij mee de raadszaal in? In de serie Raadsleden van Nederland vertellen raadsleden hun verhaal. Deze week André Meijers, raadslid van Groenlinks Roermond over nieuw zijn in de raad.

Aflevering 23: nieuw zijn in de raad

“GroenLinks behaalde bij de verkiezingen van 2018 verrassend zeven zetels. Net zo verrassend was het dat, mede omdat we twee wethouders mochten leveren, ikzelf raadslid werd. Boeiend werk. Maar aan sommige dingen kan ik maar moeilijk wennen.

“Wat me als nieuweling opvalt is dat veel bestaand beleid wordt geaccepteerd als niet te veranderen. ‘Zo is dat nu eenmaal’ en ‘Dat hoef je niet voor te stellen, dat krijgen we er nooit door’. Ook al vaak gehoord: ‘Ik zit al zo lang in de gemeenteraad, neem van mij aan dat we dat zo niet moeten aanpakken’.

“Misschien is het iets van onze fractie of onze gemeenteraad, maar ik waag dat te betwijfelen. Feit is dat nieuwkomers nogal worden gestimuleerd om zich te schikken aan de bestaande mores. Ik prijs me gelukkig dat onze fractie uit maar liefst vier nieuwkomers bestaat en dat helpt om toch door te zetten.

“Wat ook helpt is dat we geen ijzeren fractiediscipline hebben. Hoewel het niet goed is er heel vaak gebruik van te maken, is er ruimte om afwijkend te stemmen. Dat gebeurde hier bijvoorbeeld bij een discussie over het plaatsen van vlaggen in de raadzaal. Er was een voorstel ingediend om de Nederlandse, Limburgse en Roermondse vlag te plaatsen. Er hangt hier een groot schilderij van de koning en zijn gezin – wat betreft symbool van nationale eenheid vind ik dat wel genoeg. Het is fijn dat je dan niet blindelings de fractievoorzitter hoeft te volgen. En inderdaad, er zijn belangrijkere thema’s om over te steggelen.

“Wat hier lokaal verder speelt is een tekort aan informatie. In het fractieoverleg met véél agendapunten is dat wel een dingetje. Als nieuweling moest ik echt wennen aan mededelingen als ‘Dat is al in de coalitie besproken’.. Of dat iets op het niveau van het fractievoorzitters-overleg is besloten. Polderen kan prima werken, maar...

“Overigens weet ik soms ook dingen niet omdat het gewoon allemaal erg, erg veel werk is. Deze week alleen al heb ik vijf bijeenkomsten waar ik bij moet zijn. Ik ben 71 en heb dus relatief veel tijd. Maar zeg nou zelf: in combinatie met een baan of andere verplichtingen is zoiets vrijwel niet te doen?”

“Het aanzien van de politiek is jarenlang vrij laag geweest. Mensen voelden zich minder dan voorheen vertegenwoordigd en verweten politici dat ze hun beloften niet nakomen. In de lokale politiek hebben landelijke partijen daar meer last van dan lokale partijen. Stel dat onze landelijke collega’s er een potje van maken dan straalt dat op ons af. Wij zouden onze instructies uit Den Haag krijgen, hoor je weleens.”

“De werkelijkheid is dat wij diep geworteld zijn in de lokale samenleving. Echt, elke week vind je ons in gesprek met verenigingen, organisaties en individuele burgers. We luisteren. En we leggen onafgebroken uit dat in de politiek partijen concessies moeten doen, dat het altijd een kwestie van geven en nemen is. Overigens beweer ik niet dat het GroenLinks daarin uniek is. Ook andere partijen werken op die manier.

“Een van de manieren om het aanzien van de politiek te verbeteren, is steeds maar weer te blijven investeren in participatie. Wat dat betreft vind ik dat er een cruciaal onderscheid is tussen ‘inwonerschap’ en ‘burgerschap’: inwoners worden burgers zodra ze actief meedoen en verantwoordelijkheid nemen. In onze gemeente is de ontwikkeling van een nieuwe dorpskern op het terrein van het voormalige vliegveld Valkenburg daarvan een goed voorbeeld. Het is een spannend proces, want onze gemeente van 65.000 inwoners krijgt er daardoor maar liefst 15.000 inwoners bij. We hechten aan de identiteit van onze gemeente en haar kernen en dus is het zaak dat de huidige bewoners heel nauw worden betrokken bij dit proces. Dat lukt tot nu toe.

“Wat die slechte reputatie betreft: persoonlijk merk ik daar nog niet eens zoveel van. Ik word vaak aangesproken op mijn werk als volksvertegenwoordiger, maar dat gaat doorgaans heel plezierig. Mensen geven hun mening, stellen veel vragen – maar verhalen over ‘zakkenvullers’ en zo, nee die horen we hier in Katwijk niet vaak. Wij niet en andere partijen volgens mij ook niet.”

Raadsleden van Nederland

In de serie Raadsleden van Nederland komen raadsleden met hun verhaal aan bod. Zij vertellen wat hun drijfveren zijn en wat zij willen leren. De volgende in de reeks is Renate van Maaren, raadslid voor Lijst van Maaren in Gorinchem. Eerder verschenen: