Raadsleden van Nederland: Barend Tensen

Raadsleden van Nederland: Barend Tensen

Wat drijft raadsleden? Wat geeft hen de energie en motivatie om zich in te zetten voor de samenleving? En welke instelling en idealen nemen zij mee de raadszaal in? In de serie Raadsleden van Nederland vertellen raadsleden hun verhaal. Deze week Barend Tensen, fractievoorzitter van CDA Katwijk over het aanzien van de lokale politiek.

Aflevering 22: het aanzien van de lokale politiek

“Het aanzien van de politiek is jarenlang vrij laag geweest. Mensen voelden zich minder dan voorheen vertegenwoordigd en verweten politici dat ze hun beloften niet nakomen. In de lokale politiek hebben landelijke partijen daar meer last van dan lokale partijen. Stel dat onze landelijke collega’s er een potje van maken dan straalt dat op ons af. Wij zouden onze instructies uit Den Haag krijgen, hoor je weleens.”

“De werkelijkheid is dat wij diep geworteld zijn in de lokale samenleving. Echt, elke week vind je ons in gesprek met verenigingen, organisaties en individuele burgers. We luisteren. En we leggen onafgebroken uit dat in de politiek partijen concessies moeten doen, dat het altijd een kwestie van geven en nemen is. Overigens beweer ik niet dat het CDA daarin uniek is. Ook andere partijen werken op die manier.

“Een van de manieren om het aanzien van de politiek te verbeteren, is steeds maar weer te blijven investeren in participatie. Wat dat betreft vind ik dat er een cruciaal onderscheid is tussen ‘inwonerschap’ en ‘burgerschap’: inwoners worden burgers zodra ze actief meedoen en verantwoordelijkheid nemen. In onze gemeente is de ontwikkeling van een nieuwe dorpskern op het terrein van het voormalige vliegveld Valkenburg daarvan een goed voorbeeld. Het is een spannend proces, want onze gemeente van 65.000 inwoners krijgt er daardoor maar liefst 15.000 inwoners bij. We hechten aan de identiteit van onze gemeente en haar kernen en dus is het zaak dat de huidige bewoners heel nauw worden betrokken bij dit proces. Dat lukt tot nu toe.

“Wat die slechte reputatie betreft: persoonlijk merk ik daar nog niet eens zoveel van. Ik word vaak aangesproken op mijn werk als volksvertegenwoordiger, maar dat gaat doorgaans heel plezierig. Mensen geven hun mening, stellen veel vragen – maar verhalen over ‘zakkenvullers’ en zo, nee die horen we hier in Katwijk niet vaak. Wij niet en andere partijen volgens mij ook niet.”

Raadsleden van Nederland

In de serie Raadsleden van Nederland komen raadsleden met hun verhaal aan bod. Zij vertellen wat hun drijfveren zijn en wat zij willen leren. De volgende in de reeks is André Meijers, raadslid voor GroenLinks in Roermond. Eerder verschenen: