Raadsleden van Nederland: Charles de Haas

Raadsleden van Nederland: Charles de Haas

Wat drijft raadsleden? Wat geeft hen de energie en motivatie om zich in te zetten voor de samenleving? En welke instelling en idealen nemen zij mee de raadszaal in? In de serie Raadsleden van Nederland vertellen raadsleden hun verhaal. Deze week Charles de Haas, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Smilte Beilen Westerbork in de gemeente Midden-Drenthe.

“De positie van de gemeenteraad is er sinds de invoering van het dualisme niet beter op geworden. Het heeft er in onze gemeente toe geleid dat de coalitie een gesloten front vormt en dat de oppositie zelden of nooit de kans krijgt iets binnen te halen. Erger: het wordt hier beschouwd als een blamage als een Collegevoorstel geen meerderheid krijgt. En dus krijgt elk Collegevoorstel die meerderheid.

“In mijn optiek zouden raadsleden kaders moeten meegeven, nog voor de kadernota wordt gemaakt. Nog voor het College wat dan ook op papier heeft gezet, zouden de fracties hun wensen moeten meegeven. Waarna die kadernota de aanleiding is voor boeiende algemene beschouwingen. In onze gemeente is het coalitieakkoord de basis voor de kadernota en de begroting. De algemene beschouwingen worden gehouden naar aanleiding van de conceptbegroting en zorgen zelden voor een verrassing.

“Vanwege deze ervaringen ben ik voorstander van een raadsprogramma en van wethouders van buiten. Dan heeft de raad haar handen vrij om elke voorstel inhoudelijk te beoordelen. Ook moeten College en fracties dan voor elk voorstel meerderheden zoeken. Dat verbetert het democratische gehalte van de politieke besluitvorming en van de kwaliteit van de besluiten. Een voorstel krijgt de meerderheid als we het goed vinden en niet omdat ‘we’ nu eenmaal lid van de coalitie zijn.

“Ik zit nu 27 jaar in de gemeenteraad en heb alleen ervaring in de oppositie. Dat ik het volhoud, is te danken aan de fijne fractie waarin ik mag werken en de respons die we krijgen uit de lokale samenleving. Maar in 2022 stopt het voor mij. Ik ben dan 76, tijd voor jongeren om het stokje over te nemen. En om te blijven proberen om de lokale democratie te verbeteren.”

Raadsleden van Nederland

In de serie Raadsleden van Nederland komen raadsleden met hun verhaal aan bod. Zij vertellen wat hun drijfveren zijn en wat zij willen leren. Volgende week is Pauline Wittebol aan het woord, gemeenteraadslid voor D66 in Heiloo. Eerder verschenen: