Raadsleden van Nederland: Corrie Jansen

Raadsleden van Nederland: Corrie Jansen

Wat drijft raadsleden? Wat geeft hen de energie en motivatie om zich in te zetten voor de samenleving? En welke instelling en idealen nemen zij mee de raadszaal in? In de serie Raadsleden van Nederland vertellen raadsleden hun verhaal. Deze week Corrie Jansen, raadslid voor Gemeentebelangen Nunspeet.

“Er wordt wel eens gezegd dat een lokale partij de kennis en ondersteuning mist, die lokale afdelingen van landelijke partijen van hun hoofdkantoor krijgen. Ik merk er echt niks van. Wat ik wel eens meemaakte: dat zo’n landelijke partij lokaal een voorstel indient wat landelijks is voorgekookt en niets van doen heeft met de lokale situatie.

“Of het nu om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende taak van een raadslid gaat: ik leun sterk op de kennis die ik uit de lokale samenleving haal. Ik laat me informeren en inspireren door verenigingen, organisaties en inwoners in het dorp. Ik ben hier geboren en getogen en weet daardoor goed bij wie ik waarvoor terecht kan. Als het in de commissievergadering over een bepaald adres gaat, dan zie ik die woning zo voor me.

“Met lokale contacten kom je ver, maar ik maak ook dankbaar gebruik van de informatie die door allerlei landelijke organisaties wordt gegeven. Zo heb ik veel aan de nieuwsbrieven van bijvoorbeeld de VNG en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Daarnaast bezoek ik bijeenkomsten, onder meer van die twee organisaties. Ik steek daar veel van op.

“En daarmee ben ik meteen aanbeland bij het probleem waar veel raadsleden tegenaan lopen: tijdgebrek. Door omstandigheden heb ik overdag veel tijd en dus heb ik de luxe om eropuit te trekken. Ik deel mijn kennis met de fractiegenoten, die vanwege werk minder tijd hebben. Dat tijdgebrek geldt voor veel mensen. Het gevolg is dat partijen soms onevenredig veel op senioren leunen. Voor onze fractie geldt gelukkig dat we ook twintigers en dertigers in onze geledingen hebben, maar ik zie om me heen dat die leeftijdsgroep simpelweg de tijd mist om raadslid te worden. Of om als raadslid de kennis te vergaren die nodig is.

“Ik bedacht ooit dat mensen in loondienst een dag zouden moeten kunnen inleveren als ze gekozen worden in de gemeenteraad. En dat daar een wettelijk bepaalde terugkeergarantie bij zou moeten horen. Het zou voor veel mensen de stap gemakkelijker maken om voor dit prachtige werk te kiezen.”

Raadsleden van Nederland

In de serie Raadsleden van Nederland komen raadsleden met hun verhaal aan bod. Zij vertellen wat hun drijfveren zijn en wat zij willen leren. Volgende week is Mark Faasse aan het woord, gemeenteraadslid voor BEN in Noord-Beveland. Eerder verschenen: