Raadsleden van Nederland: Elise Braat

Raadsleden van Nederland: Elise Braat

Wat drijft raadsleden? Wat geeft hen de energie en motivatie om zich in te zetten voor de samenleving? En welke instelling en idealen nemen zij mee de raadszaal in? In de serie Raadsleden van Nederland vertellen raadsleden hun verhaal. Deze week Elise Braat, raadslid voor de VVD in Alphen aan den Rijn.

“Voor mijn partij was het misschien even wennen dat we bij de laatste verkiezingen van de coalitie verhuisden naar de oppositie. Voor mij persoonlijk niet. Als nieuweling in de raad denk ik dat de oppositie ook een goede leerschool kan zijn. Je leert namelijk al snel wat er nodig is om succes te boeken: samenwerken.

“Is het voor je zichtbaarheid beter om er met gestrekt been in te gaan? Daar geloof ik niet zo in. Ik zie het om me heen zo nu en dan wel gebeuren, maar daarmee bereik je naar mijn idee meestal minder. Daar komt bij dat je inwoners ook kunt vertellen wat er dankzij jouw inzet, en via een goede samenwerking is bereikt. Ook op die manier kun je dus zichtbaar zijn.

“Ik doe mijn raadswerk vanuit de gedachte dat alle raadsleden oprecht het beste willen voor de gemeente en haar inwoners. Als je daarvanuit gaat, is het gemakkelijker om de samenwerking te vinden, zelfs met partijen die ideologisch verder van jouw partij af staan. Zelf heb ik mee mogen werken aan een amendement waarmee we het beleid rond de jeugdzorg hopen te verbeteren, en dat we namens de bijna voltallige oppositie konden indienen. De coalitiepartijen hadden een eigen wijzigingsvoorstel. Tijdens een schorsing zijn we in staat gebleken om deze in elkaar te schuiven. Op zo een moment kan bij de presentatie misschien niet iedereen vooraan staan, maar zeg nou zelf: om te scoren heb je meestal ook een assist nodig.

“We krijgen echt dingen voor elkaar. Omdat we investeren in goede contacten met raadsleden van andere partijen. We bespreken waar we mee bezig zijn, luisteren en zoeken naar overeenkomsten en gedeelde belangen. Die zijn er namelijk vaak wel. Want hoe verschillend partijen ook mogen denken over bepaalde onderwerpen, zoals de jeugdzorg, we willen uiteindelijk allemaal het beste voor onze gemeente en haar inwoners.”

Raadsleden van Nederland

In de serie Raadsleden van Nederland komen raadsleden met hun verhaal aan bod. Zij vertellen wat hun drijfveren zijn en wat zij willen leren. Volgende week is Wilma Heijkoop aan het woord, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Barneveld. Eerder verschenen: