Raadsleden van Nederland: Hans Haze

Raadsleden van Nederland: Hans Haze

Wat drijft raadsleden in hun werk? Wat geeft hen de energie en motivatie om zich in te zetten voor de samenleving? En welke instelling en idealen nemen zij mee de raadszaal in? In de serie Raadsleden van Nederland vertellen raadsleden hun verhaal. Deze week Hans Haze, fractievoorzitter van Gemeentebelang Midden-Groningen.

Aflevering 5: fusie van gemeenten

“Toen duidelijk werd dat de gemeente Midden-Groningen zou worden opgericht, heb ik alle lokale partijen van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde benaderd. Het leek me onwenselijk dat we met vijf lokale partijen in de nieuwe raad zouden gaan zitten. Er is veel energie gestoken om alle partijen op een lijn te brengen en dat leidde uiteindelijk tot een fusie van verf partijen. De nieuwe gemeenteraad heeft op dit moment behalve Gemeentebelang nog één andere lokale partij. De landelijke partijen vonden elkaar bij de vorming van de coalitie.

“De gemeenteraad is in januari van dit jaar geïnstalleerd en ik ontdekte al snel dat je als raad echt helemaal opnieuw begint. Je zit met 33 dames en heren bij elkaar die uit alle windstreken binnen de gemeente komen en die je vaak amper of niet kent. Let wel: deze gemeente heeft maar liefst 28 dorpen en kernen.

“Het kost echt een tijd voor je elkaar kent en voor je een nieuwe mores ontwikkelt. Ik kwam zelf uit de raad van Hoogezand-Sappemeer en daar waren we al redelijk gewend om ons te richten op hoofdlijnen. Menterwolde was een kleinere gemeente en dus was er daar meer gelegenheid om het over praktische zaken te hebben op uitvoerend gebied. Daar was trouwens ook de debatcultuur anders dan in mijn voormalige gemeente. Het duurt even voor je samen tot nieuwe gewoonten komt en het nieuwe vergadermodel samen omarmt.

“De agenda van de raad staat de eerste tijd erg in het teken van de fusie. Er moeten allerlei verordeningen en andere afspraken geharmoniseerd worden. Overigens ben ik nogal teleurgesteld in het voorwerk dat er is gedaan. Anders gezegd: er is ambtelijk en bestuurlijk weinig gepresteerd. Ik hoor dat ook van andere fusiegemeenten. Een tip voor raadsleden waar de fusie aanstaande is: vraag goed door over wat er is gebeurd en nog moet gebeuren. Neem niet te snel genoegen met uitspraken als ‘De basis is op orde’.

“De dynamiek in deze grotere gemeente – we hebben nu 64.000 inwoners – is anders dan in de drie voorgangers. Dat is wennen. Ik moet wel bekennen dat ik er niet zo enorm van overtuigd ben dat deze herindeling nodig was. Het begon hier allemaal in de tijd dat Plasterk liet weten dat we naar gemeenten van 100.000 inwoners moeten. Die ondergrens ging later van tafel, maar de fusiebeweging ging overal gewoon door. De argumentatie achter die samenvoegingen vind ik niet altijd even solide.”

Raadsleden van Nederland

In de serie Raadsleden van Nederland komen raadsleden met hun verhaal aan bod. Zij vertellen wat hun drijfveren zijn en wat zij willen leren. Volgende week is Helma Schippers-van Rhee aan het woord, raadslid in Waddinxveen. Eerder verschenen: