Raadsleden van Nederland: Jaap Willem Eijkenduijn

Raadsleden van Nederland: Jaap Willem Eijkenduijn

Wat drijft raadsleden in hun werk? Wat geeft hen de energie en motivatie om zich in te zetten voor de samenleving? En welke instelling en idealen nemen zij mee de raadszaal in? In de serie Raadsleden van Nederland vertellen raadsleden hun verhaal. Deze week Jaap Willem Eijkenduijn, fractievoorzitter van de PvdA op Goeree-Overflakkee.

Aflevering 1: integriteit

“Ien Dales zei het al: een beetje integer bestaat niet. Zeker als volksvertegenwoordiger moet je zuiver zijn. Transparant ook. Mensen moeten kunnen controleren wat je doet. In onze gemeente komt een keer per jaar een externe deskundige met de raad sparren over het thema integriteit. Dat doen we dan aan de hand van casuïstiek. Dan blijkt dat niet iedereen op dezelfde wijze omgaat met het onderwerp.

“Ik ben er heel precies in. Ik verlaat de raadzaal als er wordt gedebatteerd over een onderwerp waar ik bij betrokken ben vanwege een nevenfunctie of privésituatie. Ik woon in een woonboot en dus praat ik niet mee over de waterverordening. Ik ben voorzitter van een stichting die door de gemeente wordt gesubsidieerd. Daarover zwijg ik dus. En ja, dat doe ik ook in de fractievergadering. Lastig? Nee hoor.

“Raadsleden zijn nogal eens maatschappelijk actief en dat is goed. Daardoor hebben ze voeling met de lokale samenleving en daardoor hebben ze kennis. Tegelijkertijd staan die activiteiten dus vaak deelname aan debatten en besluitvorming in de weg. Een dilemma op dat gebied: stel, het gaat over de situatie in een van de veertien dorpen van onze gemeente en ik woon in dat dorp. Ben ik dan goed ingevoerd en dus de juiste persoon om hierover het woord te voeren? Of is er sprake van verstrengeling van belangen?

“Ien Dales mag dan gelijk hebben met haar vaststelling dat een beetje integriteit niet bestaat, het betekent niet dat het altijd eenvoudig is om te bepalen wat kan en wat niet kan.”

Raadleden van Nederland

In de serie Raadsleden van Nederland komen raadsleden met hun verhaal aan bod. Zij vertellen wat hun drijfveren zijn en wat zij willen leren. Volgende week is Robert Bosch aan het woord, fractievoorzitter van Gemeentebelangen in Voorst.