Raadsleden van Nederland: Jaimy van Dijk

Raadsleden van Nederland: Jaimy van Dijk

Wat drijft raadsleden? Wat geeft hen de energie en motivatie om zich in te zetten voor de samenleving? En welke instelling en idealen nemen zij mee de raadszaal in? In de serie Raadsleden van Nederland vertellen raadsleden hun verhaal. Deze week Jaimy van Dijk, raadslid voor de VVD Brunssum, over gezelligheid in de raad.

  • Zaterdag 16 november wordt tijdens de Raadsacademie het boekje 'Houd het dichtbij' gepresenteerd met alle verhalen uit de serie Raadsleden van Nederland.

In de raad stevig discussiëren en van mening verschillen en het toch plezierig met elkaar hebben, dat is een kunst. In Brunssum was het lange tijd allesbehalve gezellig. Er werd stevig op de man gespeeld, zowel in de raad als daarbuiten – bijvoorbeeld in venijnige stukjes in een lokaal weekblad. Het zorgde zelfs voor landelijke publiciteit en bemoeienis door een minister. Niet leuk allemaal.

“Toen ik in 2014 in de raad kwam, nam ik me enthousiast voor om zowel op het gebied van inhoud als vorm dingen te gaan veranderen. Dat viel in de praktijk tegen. In deze raad zitten erg veel mensen die al heel lang meegaan. Raadsleden die van de coalitie in de oppositie kwamen en andersom. Of die vanuit wethouderschap weer terugkeerden op een raadszetel. Hun doen en laten wordt medebepaald door de bagage die ze meedragen en dat verander je niet zomaar.

Toch veranderde er in het afgelopen jaar wel degelijk iets. Onze interim-burgemeester Gerd Leers stortte zich op het thema integriteit, maar meer nog op het verbeteren van de onderlinge verhoudingen. Dat begint inmiddels zijn vruchten af te werpen. Nog niet zo lang geleden verscheen er sinds lange tijd weer eens een vervelend persoonlijk stukje in het lokale blad, ingestuurd door een fractie. Toen het besproken werd in de raad, bood de fractievoorzitter van die partij meteen zijn excuus aan. Zoiets was een paar jaar geleden ondenkbaar geweest en komt de onderlinge sfeer ten goede.

“Houden ze in de meeste raden een borrel na afloop van de vergadering? Dat wist ik niet. Hier gebeurt dat maar een keer of twee per jaar en zelfs dan is de opkomst vaak mager. Dat betekent trouwens niet dat de raadsleden niet gezellig met elkaar willen kletsen. Dat gebeurt vooral buiten de raadszaal, bijvoorbeeld via het rijke Brunssumse verenigingsleven.

“Dat geldt ook voor mij. Ik ben actief binnen verschillende carnavalsinitiatieven en daar werk ik goed samen, bijvoorbeeld met een van de wethouders in het College. Ook heb ik vriendschappelijke relaties met zonen van een ander raadslid en van een wethouder. Brunssum is ondanks de heibel die we hier bestuurlijk hadden dan ook een warme, hechte gemeenschap. Beetje bij beetje begint dat ook zichtbaar te worden in de raad. Ook zonder borrel na de vergadering.”

Raadsleden van Nederland

In de serie Raadsleden van Nederland komen raadsleden met hun verhaal aan bod. Zij vertellen wat hun drijfveren zijn en wat zij willen leren. Eerder verschenen: