Raadsleden van Nederland: Janine Visser

Raadsleden van Nederland: Janine Visser

Wat drijft raadsleden? Wat geeft hen de energie en motivatie om zich in te zetten voor de samenleving? En welke instelling en idealen nemen zij mee de raadszaal in? In de serie Raadsleden van Nederland vertellen raadsleden hun verhaal. Deze week Janine Visser, raadslid van Partij voor de Dieren uit Alkmaar over lid zijn van een landelijke partij.

Aflevering 25: lid van een landelijke partij

“Het is natuurlijk onzin dat lokale partijen beter geworteld zijn in een dorp of stad dan raadsleden van een landelijke partij. Ik ben net zo Alkmaars als die van bijvoorbeeld Leefbaar Alkmaar of BAS, plaatselijke partijen hier. Een ander misverstand: landelijke partijen krijgen hun instructies van de partijleiding. Welnee, ik vorm echt mijn eigen mening.

“Wat wel waar is: de standpunten die ik verkondig passen in de ideologie van de Partij voor de Dieren. Dat lijkt me nogal logisch. Uit mijn mond komt er geen betoog om de jachtmogelijkheden rond Alkmaar uit te breiden, om eens wat te noemen. En daarmee is meteen een voordeel benoemd van een landelijke partij: kiezers weten waar je voor staat.

“Nog een voordeel: volksvertegenwoordigers in gemeenteraden worden ondersteund door de landelijke organisatie waar ze bij horen. In aanloop naar de verkiezingen van 2018 hebben al onze kandidaat gemeenteraadsleden een basistraining van de partij gekregen. Verder hoefden we ons tijdens de campagne niet te bekommeren wat voor affiches of flyers we zouden maken – ze lagen voor ons klaar.

“En dan is er nog het voordeel van het contact met raadsleden uit andere gemeenten. De Partij voor de Dieren is vertegenwoordigd in achttien raden en we hebben regelmatig contact met elkaar. Het leidde er wel eens toe dat een motie van een fractie in de ene raad ook werd ingediend in een andere. Wat dan meteen weer wordt uitgelegd als dat dit landelijk gestuurd zou zijn. Dat is pertinent niet waar.

“Of er nadelen zijn? Ik kan er maar eentje bedenken: als raadslid van een landelijke partij word je soms aangesproken op standpunten van de Tweede Kamerfractie. Nou kan ik die standpunten goed verdedigen, maar het is soms wel vervelend. Neem het gedoe rond de Oostvaardersplassen. Daar ben ik hier in Alkmaar tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen een paar keer op aangesproken. Ook hier geldt dat ik er best wat over kan en wil zeggen, maar ik verwijs liever naar mijn partijgenoten in de Provinciale Staten van Flevoland. Want zeg nou zelf: waarom moet ik, volksvertegenwoordiger in het Noord-Hollandse Alkmaar, me verantwoorden over wat er in Flevoland gebeurt? De OVP-kwestie is geen Alkmaarse aangelegenheid.”

Raadsleden van Nederland

In de serie Raadsleden van Nederland komen raadsleden met hun verhaal aan bod. Zij vertellen wat hun drijfveren zijn en wat zij willen leren. Eerder verschenen: