Raadsleden van Nederland: Jonathan Vrijman

Raadsleden van Nederland: Jonathan Vrijman

Wat drijft raadsleden? Wat geeft hen de energie en motivatie om zich in te zetten voor de samenleving? En welke instelling en idealen nemen zij mee de raadszaal in? In de serie Raadsleden van Nederland vertellen raadsleden hun verhaal. Deze week Jonathan Vrijman, raadslid voor Echt voor Barendrecht.

“Het is natuurlijk geweldig als je partij bij de verkiezingen de grootste wordt. Echt Voor Barendrecht kreeg vorig jaar veertien van de 29 zetels. Eentje erbij en we hadden de meerderheid. Het gemis van die ene zetel kwam ons duurt te staan; alle andere partijen sloten een monsterverbond en vormen nu samen de coalitie. Of ze dat bij de volgende verkiezingen duur komt te staan? Het zou me niet verbazen.

“Natuurlijk is een grote fractie fijn voor het aantal stemmen dat je inbrengt. Maar belangrijker nog is dat we het werk met veel mensen kunnen verdelen. Het fractieoverleg waarmee ik de bijdragen voor de raadscommissie Samenleving voorbereid, telt vijf mensen en dat is meer dan sommige partijen aan raadsleden en raadscommissieleden hebben.

“Zo’n grote club geeft je de luxe het wat rustiger aan te doen. Maar in ons geval zorgt het ervoor dat we de tijd hebben om erg diep op zaken in te gaan. Een fractiegenoot van me werkt nu aan een voorstel over bescherming van insecten. Zelf werk ik aan een plan om de voorrang van statushouders op sociale huurwoningen in te perken. Onze partij is dankzij onze omvang enorm initiatiefrijk. We verrassen daardoor andere raadsfracties nogal eens. En zo nu en dan zelfs een wethouder. Een eenmansfractie komt daar niet aan toe, die is vooral druk met reactief zijn.

“Natuurlijk zijn er nadelen. Je komt minder vaak aanbod tijdens raadsvergaderingen. Maar tijdens onze eigen fractiebesprekingen komt iedereen eraan te pas. Nadat iedereen is gehoord, volgt een standpunt en vanaf dat moment is er fractiediscipline. Dat zorgt trouwens voor een echt teamgevoel. Het is wel voor een grote fractie meer een ‘dingetje’ dan voor een kleine. Zeker als je van een lokale partij bent die niet op ideologie is gebaseerd. We hebben er tot op heden nog geen gedoe mee gehad.

“Tip voor collega-raadsleden met ook een grote fractie: de kans is groot dat er tijdens de raadsperiode iemand afvalt door ziekte of verhuizing. Zorg daarom voor vervangers en laat ze in de fractie meedraaien. Wij hebben er iets van vijf. Mensen die zo een zetel kunnen overnemen als dat nodig is.”

Raadsleden van Nederland

In de serie Raadsleden van Nederland komen raadsleden met hun verhaal aan bod. Zij vertellen wat hun drijfveren zijn en wat zij willen leren. Volgende week is Johan van Gerwen aan het woord, gemeenteraadslid voor CDA in Meierijstad. Eerder verschenen: