Raadsleden van Nederland: Mark Faasse

Raadsleden van Nederland: Mark Faasse

Wat drijft raadsleden? Wat geeft hen de energie en motivatie om zich in te zetten voor de samenleving? En welke instelling en idealen nemen zij mee de raadszaal in? In de serie Raadsleden van Nederland vertellen raadsleden hun verhaal. Deze week Mark Faasse, raadslid voor BEN in Noord-Beveland.

“Onze gemeente werkt op heel veel gebieden met andere gemeenten samen. We hebben wel negen gemeenschappelijke regelingen. Dan zijn er nog de verbonden partijen waar ook buurgemeenten bij aangesloten zijn en is er de regionale inkoop op het gebied van jeugdzorg. Vreemd genoeg leidt het er niet toe dat raadsleden contact zoeken met volksvertegenwoordigers in die andere gemeenten. We beschouwen die samenwerkingsverbanden te vaak als een zaak van de wethouders.

“Dat is jammer. Zoals het ook jammer is dat de aandacht van raadsleden wat lijkt te verslappen als het om zaken gaat die onze gemeente niet alleen kan beslissen. Het kan best dat dit in Zeeland wat erger is dan elders. Vanwege, wat we noemen, het eiland-denken. Noord-Beveland is tussen 1960 en 1986 door vier bruggen met andere delen van Zeeland verbonden, maar we zijn mogelijk toch wat meer op onszelf gericht.

“Ik begon mijn politieke loopbaan bij het CDA en dan zag je partijgenoten nog wel eens op regionale partijbijeenkomsten. Nu ik van een lokale partij ben is dat wat minder. Omdat ik ook lid ben van Provinciale Staten word ik gestimuleerd over de grenzen van de eigen gemeente te kijken. Die combinatie van functies komt soms trouwens goed van pas. Neem de energietransitie, daar hebben zowel gemeenten als provincies een verantwoordelijkheid in.

“Ik merk dat het sowieso lastig is met andere gemeenten op een lijn te komen. Zo werken we op diverse vlakken samen met Vlissingen en Middelburg. Die gemeenten staan er financieel slecht voor en extra investeringen zijn daar om die reden amper bespreekbaar. Een ander voorbeeld is onze sociale dienst. We hebben hier een eigen loket, maar verder is dit werk uitbesteed aan Goes. Dat maakt het lastig om eigen beleid te voeren. Want dat is voor de ambtenaren daar al snel lastig. Het streven is dat we ons aanpassen met het beleid daar.

“Zelf beluister ik zo nu en dan de opnamen van raadsdebatten in Goes. Dat is handig, want het gaat vaak over thema’s die later bij ons nog voorbij komen. Omdat onze kleine raad erg veel fracties heeft – dertien zetels verspreid over zeven partijen – leidt dat soms tot wat minder diepgang. Juist daarom vind ik het handig om mijn oor te luister te leggen bij een centrumgemeente als Goes. Dat zouden we wat vaker moeten doen.”

Raadsleden van Nederland

In de serie Raadsleden van Nederland komen raadsleden met hun verhaal aan bod. Zij vertellen wat hun drijfveren zijn en wat zij willen leren. Volgende week is Ruud Visser aan het woord, gemeenteraadslid voor BurgerBelang Zeewolde. Eerder verschenen: