Raadsleden van Nederland: Pauline Wittebol

Raadsleden van Nederland: Pauline Wittebol

Wat drijft raadsleden? Wat geeft hen de energie en motivatie om zich in te zetten voor de samenleving? En welke instelling en idealen nemen zij mee de raadszaal in? In de serie Raadsleden van Nederland vertellen raadsleden hun verhaal. Deze week Pauline Wittebol, gemeenteraadslid voor D66 in de gemeente Heiloo.

“Nog te vaak worden er in onze gemeenteraad besluiten genomen met een kleine of zelfs piepkleine meerderheid van stemmen. Dat betekent dat de belangen en inbreng van fracties die tot de minderheid behoren, structureel onvoldoende worden meegenomen. Vanuit democratisch oogpunt vind ik dit onwenselijk. Niet de wil van de meerderheid is kernwaarde van de democratie, maar het recht doen aan minderheden. Wat mij betreft is het is de hoogste tijd voor, wat ik noem, inclusief besturen.

“Om te beginnen zou ik alle raadsfracties vanaf de start van de planontwikkeling actief bij het proces willen betrekken. Gezamenlijk de visie ontwikkelen en de randvoorwaarden aangeven, s-scenario’s en varianten uitwerken, zodat de fracties veel meer op hoofdlijnen kunnen sturen op het moment dat er écht nog wat te sturen valt. 

“In dit proces is het belangrijk open met elkaar in dialoog te gaan. Met debatteren kom je vaak niet verder dan elkaar confronteren met al ingenomen standpunten, met het oogmerk te winnen. De dynamiek van debatteren vergroot eerder de tegenstellingen, dan dat het verbindt. Een dialoog nodigt uit écht te luisteren naar elkaar, eerst te ontdekken wat er leeft en wat belangrijk gevonden wordt. Dit vergroot het onderling begrip tussen alle raadsfracties voor de verschillende gezichtspunten en opent mogelijkheden voor bredere samenwerking. 

“Als het aan mij ligt, maken we ook veel meer werk van overheids-en burgerparticipatie. De vroegtijdige inbreng van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties verhoogt de kwaliteit van de plannen en vergroot het draagvlak voor de besluiten die we als gemeenteraad nemen. Dit draagt bij aan het herstel van het vertrouwen in de lokale democratie. Inclusief besturen, daar zet ik mij graag voor in.”

Raadsleden van Nederland

In de serie Raadsleden van Nederland komen raadsleden met hun verhaal aan bod. Zij vertellen wat hun drijfveren zijn en wat zij willen leren. Over enkele weken verschijnt er weer een nieuwe reeks. Eerder verschenen: