Raadsleden van Nederland - Petroesjka Sterk

Raadsleden van Nederland - Petroesjka Sterk

Wat drijft raadsleden? Wat geeft hen de energie en motivatie om zich in te zetten voor de samenleving? En welke instelling en idealen nemen zij mee de raadszaal in? In de serie Raadsleden van Nederland vertellen raadsleden hun verhaal. Deze week Petroesjka Sterk, raadslid voor de SP in Middelburg, over de toekomst.

  • Zaterdag 16 november wordt tijdens de Raadsacademie het boekje 'Houd het dichtbij' gepresenteerd met alle verhalen uit de serie Raadsleden van Nederland.

“Of ik nu al met de toekomst bezig ben? Vanzelfsprekend. Maar als je bedoelt of we ons nu al aan het warmlopen zijn voor een plek in de coalitie van 2022: nee. We zitten nu in de oppositie en zouden vanzelfsprekend graag een wethouder leveren, maar we passen ons gedrag daar nu niet op aan. Dat hoeft ook niet. We zijn geen oppositiepartij in de zin van dat we dús alsmaar tegen zijn. Goede voorstellen van het College zijn goede voorstellen en verdienen steun. En we zijn ook niet te beroerd om zo nu en dan water bij de wijn te doen.

“Ik zit wel wat nadrukkelijker na te denken over mijn eigen toekomst als raadslid. Dit is mijn tweede periode en ik wil niet vastroesten. Dat wil ik voorzijn. Ik maak dus graag plaats voor vers bloed.

“Dan moet dat verse bloed er natuurlijk wel zijn. Onze lokale SP-afdeling werkt er hard aan om mensen aan de partij te binden. Ik zie dat het voor zowat alle partijen lastiger wordt. Mensen binden zich niet meer zo graag aan een partij. Wat trouwens niet betekent dat mensen geen belangstelling voor politiek hebben. Die belangstelling is er wel, maar is gericht op specifieke thema’s. Ik sprak laatst een man die zei dat hij niks met politiek heeft en die zich tegelijkertijd druk maakt om een uitbreidend bedrijventerrein. Zo zie je maar: mensen zijn meer politiek betrokken dan ze zelf vaak beseffen.

“Maar het wordt nog een uitdaging om die mensen aan de politiek te binden, om ze enthousiast te maken voor het raadswerk. Vooral jongeren, mensen met een gezin en mantelzorgers hebben er de tijd vaak niet voor, is mijn ervaring. Als mensen zich melden bij onze partij, dan probeer ik ze enthousiast te maken. Maar ik moet ook eerlijk zijn en vertellen dat het veel werk is. Veel mensen hebben die tijd gewoon niet omdat er tegenwoordig zoveel verplichtingen zijn of lijken te zijn.

“De toekomst is trouwens het thema van de hele politiek in het algemeen. Mijn partij heeft doelen voor de korte termijn, maar richt zich vooral op een perspectief voor de lange termijn. Perspectieven op het gebied van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. En dat vertalen we naar onderwerpen als duurzaamheid, omgevingswet of wonen. Dat zijn stuk voor stuk onderwerpen die gaan over de toekomst. En het zijn onderwerpen die bij uitstek politiek zijn.”

Raadsleden van Nederland

In de serie Raadsleden van Nederland komen raadsleden met hun verhaal aan bod. Zij vertellen wat hun drijfveren zijn en wat zij willen leren. Eerder verschenen: