U bent hier

Raadsleden van Nederland: Wilma Heijkoop

Wat drijft raadsleden? Wat geeft hen de energie en motivatie om zich in te zetten voor de samenleving? En welke instelling en idealen nemen zij mee de raadszaal in? In de serie Raadsleden van Nederland vertellen raadsleden hun verhaal. Deze week Wilma Heijkoop, raadslid voor de ChristenUnie in Barneveld.

“Mijn motto is ‘houd het dichtbij’. Ik werk graag met korte lijntjes en kleinschalig. Dat verhoogt de betrokkenheid. Mijn inmiddels overleden schoonmoeder is de laatste maanden van haar leven op maar liefst zeven locaties verpleegd. Daar maak ik me druk om. Want dat moet toch echt anders kunnen. Dit was voor mij één van de redenen om me verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad.

“Een ander voorbeeld: ik ben onlangs benaderd door iemand die tegen belemmeringen opliep bij het aanvragen van een invalidenparkeerplaats. Dat is een aanleiding om te bezien of dat niet handiger en vriendelijker kan. Maar wat ik natuurlijk niet doe: voor die persoon die aanvraag regelen. Dat zou cliëntelisme zijn. Daar moet je als gemeenteraadslid ver van blijven. Wel kan ik vragen of dit vaker voorkomt en hoe dit beter geregeld kan worden.

“Of dat moeilijk is? Nee. Ik zit sinds 2014 in de raad en ben nog nooit gestuit op individuele belangenbehartiging. Cliëntelisme is onacceptabel, maar tegelijkertijd hebben raadsleden wel belang bij signalen van burgers. Als mensen er niet uitkomen met de gemeente, laat ik het doorgaans bij advies en verwijzen. Ik ga niet voor ze bellen, maar vertel ze dat ze zelf de gemeente moeten benaderen. Ik verdiep me wel in individuele cases. Een poos terug tipte een meneer me: hij kende een vrouw die onder het bestaansminimum zou leven en vroeg of de gemeente daar niks aan kon doen. Dan zoek ik die vrouw op. Overigens bleek het anders te zitten, want de dame kreeg haar inkomen aangevuld tot bijstandsniveau. En kreeg hulp van buren. Ik heb haar ook gewezen op de steun die bijvoorbeeld de kerk kan geven.

“Met cliëntelisme is het zoals met de combinatie van het raadswerk met ander werk of maatschappelijke functies: je hebt veel aan individuele contacten met inwoners en je hebt ook veel aan de kennis die je in je dagelijks werk opdoet – maar tegelijkertijd moet je strikte lijnen trekken. Ik heb in het onderwijs gewerkt en dat maakt dat ik goed uit de voeten kan binnen die portefeuille. Van belangenverstrengeling is in dit geval geen sprake en de kennis komt van pas. Wat die belangenverstrengeling en het cliëntelisme betreft: zolang je je op het publieke belang richt, is er niks aan de hand.”

Raadsleden van Nederland

In de serie Raadsleden van Nederland komen raadsleden met hun verhaal aan bod. Zij vertellen wat hun drijfveren zijn en wat zij willen leren. Volgende week is Bert Korendijk aan het woord, gemeenteraadslid voor Samen voor Schiermonnikoog. Eerder verschenen: