Raadsleden: Vergoeding raadswerk in kleine gemeenten moet omhoog

DEN HAAG – Raadsleden vinden dat de vergoeding voor het raadswerk in kleine gemeenten omhoog moet. Raadsleden uit kleine en grote gemeenten vinden dat, zo blijkt uit de antwoorden van raadsleden in de Raadslid.Nu-serie-Raadslid van de Week van de afgelopen vier maanden. De hoogte van de vergoeding voor raadsleden wordt bepaald door het aantal inwoners van de gemeente.

‘In kleine gemeenten is de vergoeding te laag, zeker nu er steeds meer rijkstaken over de gemeentemuren gegooid worden’, verklaart Klaas Boer (ChristenUnie-raadslid in Slochteren). ‘Zeker in een kleine gemeente is dat (de vergoeding-red.) niet passend’, aldus Hanneke van der Leun-Schouten (VVD-raadslid Zederik). ‘Het verschil in vergoedingen is te groot tussen gemeenten met veel inwoners ten opzichte van de gemeenten met weinig inwoners. Een hogere vergoeding zal naar mijn idee ook zorgen voor een verdere professionalisering van de raadsleden’, zegt Robert Bosch (Gemeentebelangen-raadslid, Voorst). ‘Afgezet tegen het gemiddeld aantal uren die toch echt noodzakelijk zijn, vind ik de raadsvergoeding matig’, gaf Alex Kleijnen (Progressief Ermelo).

Bijval van raadsleden uit grote gemeenten
Zij krijgen bijval van Sedi van Loon (D66 Tilburg) die als raadslid actief is in een grote gemeente zoals Tilburg met meer dan 200 duizend inwoners: ‘In kleine gemeenten vind ik de vergoeding veel te laag. Met een vergoeding die zo mager is dat veel mensen het zich niet kunnen veroorloven een dag minder te gaan werken, zullen vooral mensen met jonge kinderen afhaken. Zij hebben dan geen tijd voor een raadsfunctie naast hun gewone baan en de zorg voor de kinderen. Dit terwijl diversiteit in de raad, op allerlei wijzen, zoveel meerwaarde heeft.’ Sandra Stijkel (Senioren 2013, Helmond) deelt de zorg van haar Tilburgse collega: ‘Met een magere vergoeding, zeker in kleine gemeenten kunnen velen het zich niet veroorloven een dag in de week minder te gaan werken om aan hun raadswerk te besteden.’

Raadswerk eervolle baan
Bijna alle Raadsleden-van-de-Week verklaarden dat de vergoeding voor het raadswerk niet de drijfveer moet zijn om als raadslid aan de slag te gaan. Zij zien het raadswerk als een zeer eervolle baan. Dit compenseert voor een deel het eventuele gebrek aan een passende vergoeding. ‘De vergoeding maakt mij niet zoveel uit. Ik hecht er weinig waarde aan. Een bedankje van een inwoner geeft mij veel meer voldoening’, aldus Gijs Holla (PvdA-raadslid Leiden).Het is eigenlijk vrijwilligerswerk en je kiest ervoor vanuit intrinsieke motivatie en nog veel belangrijker: mensen kiezen jou om hen te vertegenwoordigen’, gaf Anne van den Hoek (GroenLinks-raadslid Hardenberg).

Raadsleden van de week
De standpunten van de raadsleden over de vergoeding voor het raadswerk komen uit de serie Raadslid van de Week zoals die wekelijks op de website van Raadslid.Nu en in de wekelijkse nieuwsbrief zijn verschenen. Voor een volledig overzicht kunt u hier terecht.

Nationaal Raadsledenonderzoek 
Dat raadsleden uit relatief grote gemeenten meer tevreden zijn over de vergoeding die zij ontvangen in vergelijking met raadsleden uit kleinere gemeenten, is ook gebleken uit het Nationaal Raadsledenonderzoek 2014 dat een jaar geleden is gepubliceerd. Raadsleden die de vergoeding te laag vinden, zo blijkt uit dit raadsledenonderzoek, besteden meer tijd aan het raadswerk dan raadsleden die van mening zijn dat de vergoeding volstaat of zelfs te hoog is. Het Nationaal Raadsledenonderzoek 2014, uitgevoerd door Daadkracht in samenwerking met Raadslid.Nu, is beschikbaar via deze link.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 21 december 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!