Raadsleden verwachten informatie en ondersteuning van Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Raadsleden verwachten informatie en ondersteuning van Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Informatie en ondersteuning. Dat zijn de twee belangrijkste handelingen die raadsleden verwachten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De allerbelangrijkste taak van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is volgens de eigen leden belangenbehartiging. Bijna driekwart van de leden vindt dat belangrijk tot erg belangrijk. 

De informerende rol kan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden volgens de eigen leden het beste invullen door voorlichting te geven over specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld via de eigen wekelijks verschijnende nieuwsbrief. De ondersteunende rol vervult de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden volgens de eigen leden door als vraagbaak en belangenhartiger op te treden.

Deze uitkomsten zijn naar voren gekomen uit een enquête die onder de eigen leden isgehouden in oktober en november. De resultaten zijn maandagavond tijdens de ledenvergadering in Almere gepresenteerd door Karima Azdad, die als junior-medewerker de enquête heeft opgezet en uitgevoerd.

Belangenbehartiger van gemeenteraden en raadsleden

Mark den Boer, die eerder op de avond was benoemd als nieuwe voorzitter, stelde vast dat dus nog altijd een kwart van de raadsleden de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden nog niet ziet als de belangrijkste belangenbehartiger voor raadsleden. ‘Mijn ambitie is dat ook zij straks de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden beschouwen als de belangenbehartiger voor de raad en raadsleden’. 

De nieuwe voorzitter noemde het ook belangrijk dat de leden aangeven welke drie onderwerpen zij van belang vinden: meer grip en invloed op gemeenschappelijke regelingen, de rol van de raad en de nieuwe taken in het sociaal domein. ‘Graag verbind ik deze onderwerpen aan de volksvertegenwoordigende rol van de raad. Die rol staat volgend jaar centraal. Het gaat er dus om hoe raadsleden individuele burgers kunnen helpen en ondersteunen. Het helpt wanneer raadsleden dan bijvoorbeeld wat te vertellen hebben in gemeenschappelijke regelingen.’

Presentatie ledenenquête

De presentatie van de enquête onder de eigen leden is hier te bekijken. Binnenkort verschijnt ook het onderliggende rapport waarin de resultaten, aanbevelingen en conclusies van de enquête onder de eigen leden zijn verwerkt.