Raadsleden voor nieuws- en informatievoorziening

DEN HAAG – Sociale media worden door raadsleden nog te weinig ingezet voor het agenderen van kwesties of het kritisch volgen van onderwerpen die het gemeentebestuur aangaan. Het Utrechtse D66-raadslid Jony Ferket geeft in de handreiking over lokale informatie- en nieuwsvoorziening aan hoe raadsleden dit instrument beter kunnen gebruiken.

 

Het is een van de voorbeelden uit de handreiking aan raadsleden over de lokale informatie- en nieuwsvoorziening. Deze nieuwsvoorziening staat onder druk omdat de traditionele media in zwaar weer verkeren. Raadsleden kunnen zelf een rol spelen om de nieuwsvoorziening te verbeteren. “Dat is belangrijk, want een goede informatie- en nieuwsvoorziening over de overheid is een randvoorwaarde voor een goed functionerende democratie”, schrijft minister Plasterk in de handreiking.

 

Gemeenteraad

 

De communicatie vanuit de gemeenteraad is onvoldoende. Dit wordt ook veroorzaakt door de neergang van lokale media die steeds minder aanwezig zijn bij vergaderingen van de gemeenteraad. In verhouding is er wel veel aandacht voor berichtgeving vanuit het college van burgemeester en wethouders. Gemeenteraden kunnen hier wat aan doen door een eigen communicatie-afdeling op te zetten. Dat is een van de aanbevelingen uit het Raadslid.Nu-essay Aanzien of Afzien (invoegen de link).

 

Eigen bijdrage raadsleden

 

De handreiking lokale media- en informatievoorziening voor raadsleden biedt drie verschillende ambities voor raadsleden: zelf bijdragen aan lokale en regionale nieuwsvoorziening, het stimuleren van de lokale en regionale media en het ondersteunen van burgers met nieuwsinitiatieven. Een voorbeeld van het stimuleren van de lokale en regionale media is het onderhouden van contact met de pers. CDA-fractievoorzitter Roosendaal Sandra van den Nieuwenhof schetst duidelijk de wederzijdse afhankelijkheid tussen de pers en de raadsleden: ‘Zij hebben onze informatie, standpunten en meningen nodig en wij maken gebruik van hun bereik’. Ook burgers die een eigen website of blog opzetten en berichten over de lokale of regionale media kunnen bijdragen aan de informatievoorziening.

 

Twitter tot Snapchat

Voor raadsleden is het belangrijk om via verschillende media kanalen hun inwoners te informeren. Een kleine groep mensen, die minder digitaal vaardig zijn, zal blijven leunen op teletekst, de huis-aan-huiskrant of hun fysieke sociale netwerk. Daarnaast is er een groeiende groep die bereikt kan worden via digitale en online communicatie. De komst van internet als publieksmedium en de komst van interactieve sites als Twitter, Facebook, Youtube, Snapchat, Instagram bieden veel mogelijkheden om inwoners te informeren. Raadsleden hebben hierdoor de mogelijkheid zowel in tekst en geluid als in beeld hun inwoners te informeren. Ook het live uitzenden van vergaderingen is voor de burgers een toegankelijke manier om vergaderingen bij te wonen. ‘Onderwerpen digitaal voorleggen verlaagt in ieder geval de fysieke drempel om mee te doen’ stelt Petra Paulides, griffier in de gemeente Woudrichem. Ook een chat tijdens deze vergaderingen, waarbij burgers direct kunnen reageren, creëert betrokkenheid van burgers.

Rol van de Griffie

Ook de griffie kan veel betekenen in de lokale en regionale nieuwsvoorziening. De griffie kan vanuit de raad communiceren, en u als raadslid vanuit uw fractie, lokale partij of als individueel raadslid. Hierbij is het belangrijk dat de balans bij het politiek-bestuurlijk als gemeenteraadslid ligt, maar ook persoonlijke kleuring en diepte kan hebben. De Haarlemse fractievoorzitter Jeroen Fritz combineert zijn politiek bestuurlijke functie met zijn persoonlijke reiservaringen. Daarnaast kunnen raadsleden elkaar enthousiasmeren en samen informatie over de raad verspreiden.

 

Test lokale nieuwsvoorziening

De handreiking bevat ook een test om te bepalen hoe de nieuws- en informatievoorziening in uw gemeente er voor staat. Deze test is te vinden door hier te klikken (invoegen de link). Voor wie de hele handreiking wil lezen dat kan via deze link.