Raadsleden vragen zekerheid over invoering Omgevingswet

Raadsleden vragen zekerheid over invoering Omgevingswet

De leden van de Eerste Kamer worden door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden opgeroepen om helderheid te krijgen over de risico’s die gepaard gaan met de invoering van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet moet per 1 januari 2024 van kracht worden, maar de vraag is of alle online systemen dan optimaal werken zodat inwoners zonder problemen hun vergunningen krijgen.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is bezorgd dat wanneer de systemen voor de Omgevingswet na 1 januari 2024 niet functioneren inwoners met hun klachten bij de raad komen. In een brief aan de Eerste Kamer verzoekt de vereniging de senatoren om helderheid te vragen: Een kernvraag voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aan de leden van de Eerste Kamer is: kan de minister met honderd procent zekerheid garanderen dat alle systemen op 1 januari 2024 op orde zijn?

Softwarevraagstukken

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden begrijpt dat er bestuurlijke urgentie is om door te pakken na jarenlang gepalaver, uitstel en onduidelijkheid of de digitale systemen op orde zijn voor de nieuwe Omgevingswet. “Tegelijkertijd horen en zien wij dat de softwarevraagstukken die met de invoering samenhangen nog lang niet zijn opgelost. Wij constateren ook een gebrek aan menskracht bij gemeenten op dit cruciale deel van de inzet. Wij wijzen daarbij ook op de wens van veel gemeenten die vorige zomer tijdens het VNG Jaarcongres hebben aangegeven dat het wellicht verstandiger is om een ruime voorbereidingstijd te nemen, van bijvoorbeeld drie jaar, in plaats van met stoom en kokend water systeembouwers te dwingen in een race tegen de klok een goed werkend digitaal systeem voor de nieuwe Omgevingswet te bouwen”, zo staat te lezen in de brief van de vereniging aan de Eerste Kamer.

Haagse werkelijkheden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ziet parallellen met andere onderwerpen waarbij bestuurlijke daadkracht in combinatie met de uitvoering in grote systemen tot problemen leidde. Te denken valt aan de toeslagenaffaire, maar ook aan de wijze waarop wordt omgegaan met de vergoeding van kosten voor slachtoffers van de aardbeving in Groningen. “Laat de Omgevingswet geen nieuw voorbeeld worden van bestuurlijke daadkracht en Haagse werkelijkheden die geen oog hebben voor hoe inwoners straks door de werking van onvolledige systemen in de problemen komen", zo zegt voorzitter Hanneke Willemstein.

Meer informatie

Voor de brief van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aan de Eerste Kamer klik hier.

Voor raadsleden die zich willen voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet klik hier en kijk in onze leeromgeving.

Voor wie meer wil lezen over de achtergrond van de invoering van de Omgevingswet klik hier en de zorgen over uitvoerbaarheid en kijk ook naar onze themapagina Omgevingswet met alle informatie en artikelen uit de afgelopen jaren.