Raadsleden vrezen bezuinigingen na 2025

Raadsleden vrezen bezuinigingen na 2025

Raadsleden zijn bezorgd over het tekort aan geld in de komende jaren voor de uitvoering van gemeentelijke taken en deelden deze zorg op initiatief van het actiecomité Raden in Verzet met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Het gesternte zegt dat er bezuinigd gaat worden’, reageerde algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk. Volgens Geluk is er voor gemeenten na 2025 geen duidelijkheid wat kan leiden tot tekorten van 10 miljard in de gemeentelijke begroting.

Als gevolg daarvan kan de dienstverlening van gemeenten voor zorg, inburgering asielzoekers en allerlei andere maatschappelijke opgaven fors in de knel komen. De komende maanden voert de VNG overleg met het kabinet over hoeveel geld gemeenten van het Rijk gaan krijgen.

Belastingen

Raden in Verzet vindt dat gemeenten meer ruimte moeten krijgen voor gemeentelijke belastingen, op voorwaarde dat de inkomstenbelasting gelijktijdig daalt. “De gemeenten moeten niet de kwaaie pier worden”. Ook wil Raden in Verzet geen nieuwe taken voor gemeenten zonder dat het Rijk er geld bijdoet.

Plan-B

De komende maanden voert de VNG overleg met het kabinet over hoeveel geld er beschikbaar komt voor gemeentelijke taken. Raden in Verzet vindt dat er tijdig een alternatief – een plan-B - beschikbaar moet zijn voor het geval het Rijk te weinig geld heeft voor gemeentelijke taken. De VNG vindt het belangrijk om duidelijk te maken dat gemeenten in de toekomst taken zelf wil uitvoeren, zoals de bouw van woningen.

Raden in verzet

Het actiecomité Raden in Verzet is opgericht om de benarde financiële situatie van gemeenten bij de VNG en het ministerie kenbaar te maken. De gemeenteraadsleden van actiecomité geven aan dat het huidige takenpakket met de huidige middelen al moeilijk te uit te voeren is. Na 2025 wordt het uitvoeren van deze taken zoals de jeugdzorg en asielopvang nog lastiger en kan het tot een punt komen waar gemeenten ze simpelweg niet meer uit kunnen voeren.

Tekort van 10 miljard

De ramingen voor 2025 geven aan dat gemeenten in totaal 10 miljard tekort gaan komen bij het uitvoeren van hun taken waardoor deze moeilijk uit te voeren worden. Het structurele geldtekort zal tot pijnlijke keuzes leiden in het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Hierdoor worden maatschappelijke opgaven als zorg en de inburgering van asielzoekers en huisvesting moeilijk.

Meer informatie

Wil je meer weten over raden in verzet klik dan hier

Wil je hun motie lezen die ze hebben ingediend op het VNG congres? Klik hier