Raadsleden vrezen invloed slecht landelijk imago op resultaat

Raadsleden vrezen invloed slecht landelijk imago op resultaat

Raadsleden van landelijke partijen vrezen voor het effect van de vele incidenten in de landelijke politiek op de kiezer. Vooral CDA’ers zijn pessimistisch. Ondanks het geloof in lokale kracht denken velen dat het kwaad al is geschied.

De toeslagenaffaire, de lange formatie, omgangsvormen in de Tweede Kamer: raadsleden zagen met lede ogen aan hoe de landelijke politiek zich het afgelopen jaar manifesteerde. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en EenVandaag onder bijna duizend lokale volksvertegenwoordigers. Bijna de helft van alle ondervraagde raadsleden (46 procent) denkt dat dit alles hun partij in negatieve zin gaat treffen bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag. Bij CDA’ers is dat cijfer nog een stuk hoger: 82 procent.

Last van slecht landelijk imago

CDA-raadsleden schrijven in het onderzoek dat zij enthousiast zijn over eigen kandidaten en ideeën, maar tegelijkertijd moeten opboksen tegen het slechte landelijke imago van hun partij. “We hebben hier een nieuwe lijsttrekker en frisse energie maar de landelijke chaos spreekt meer tot de verbeelding. Lokale partijen hier maken daar gretig gebruik van.”

Lokale partijen profiteren

Niet alleen CDA’ers vrezen voor een electorale klap door landelijke politieke beslommeringen. Van de raadsleden aangesloten bij een landelijke partij zegt gemiddeld 61 procent een negatief effect op de uitslag van hun partij te verwachten.

Bij raadsleden van lokale partijen is die verwachting totaal anders. Zij denken dat de landelijke politieke sores eerder een positief dan een negatief effect hebben op de uitslag van hun partij. Een raadslid van een lokale partij licht toe: “Mijn lokale partij vaart wel bij het wantrouwen in CDA, PvdA, VVD en D66. De lokale collega's van die landelijke partijen plukken, misschien wel onterecht, daarvan de wrange vruchten.”

Andere besognes dan flyeren

CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra had door de Russische agressie de afgelopen weken wat anders aan zijn hoofd dan te flyeren op plaatselijke markten. En dat is maar goed ook, aldus veel CDA-raadsleden. Een minderheid (40 procent) noemde het aan het begin van de campagne een goed idee als Hoekstra persoonlijk campagne kwam voeren in hun gemeente. Een stuk lager cijfer dan het gemiddelde van alle raadsleden van landelijke partijen: 62 procent. Ruim de helft van de ondervraagde CDA-raadsleden (53 procent) vond het geen goed idee als Hoekstra zou komen flyeren. 

Geen discussie afsplitsing

De frustratie over de landelijke politiek heeft bij maar weinig CDA-fracties geleid tot discussies over een mogelijke afsplitsing. Eén op de tien CDA-raadsleden, ongeveer evenveel als het gemiddelde van de raadsleden met een landelijke link, geeft aan dat daar in hun lokale partij wel gesprekken over zijn geweest.

Over dit onderzoek

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voerde EenVandaag een grootschalig onderzoek uit onder huidige Nederlandse raadsleden tussen 10 tot en met 17 februari 2022. Aan het onderzoek deden 978 raadsleden mee, waarvan 135 raadslid zijn namens het CDA. Deze respondenten komen voort uit de database van circa 8.000 huidige raadsleden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en zijn door ons per e-mail uitgenodigd een online vragenlijst in te vullen. De resultaten zijn na respons gewogen op provincie, gemeentegrootte, de partij die zij vertegenwoordigen en de grootte van die partij.