Raadsleden waarderen individuele baten van het raadswerk

Raadsleden waarderen individuele baten van het raadswerk

DEN HAAG – De tevredenheid over het persoonlijk nut van het raadslidmaatschap ligt hoog. Van de raadsleden geeft 75 procent aan dat door het raadswerk individuele talenten ingezet en verder ontwikkeld kunnen worden.  Desondanks ervaart slechts 16 procent van de raadsleden het raadswerk als een opstap naar een verdere politieke loopbaan. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Het aanzien van het politieke ambt’ dat Overheid in Nederland heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

58 procent van de raadsleden geeft aan dat het raadswerk gezorgd heeft voor een verdere uitbreiding van het netwerk. ‘Het raadswerk is een uitdaging en ontmoetingen met mensen uit allerlei vakgebieden en omgevingen zijn boeiend,’ zegt een raadslid hierover. Daarnaast vormt het raadswerk ook een plezierige invulling van vrije tijd, zo volgt uit het onderzoek. 51 procent van de raadsleden geeft aan het raadswerk als een nuttige en plezierige tijdsbesteding te zien. Een raadslid zegt hierover in het onderzoek : ‘Politiek is gewoon erg leuk om te doen en kost daardoor geen energie.’  In tegenstelling tot het voorgaande zien weinig raadsleden hun raadswerk als opstap naar een verdere politieke carrière. Slechts 16 procent ervaart het raadswerk als een opstap naar een baan in de politiek. 

Waardering
Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts 36 procent van de raadsleden een positief beeld heeft van de waardering van het raadswerk. Ook het beeld over de waardering van maatschappij en de aandacht van de media ligt niet hoog. Raadsleden zeggen hierover in het onderzoek: ‘Er wordt te negatief gedaan over de politiek,’ en ‘Ook de soms agressieve en vijandige houding van burgers als ze het ergens niet mee eens zijn, is vervelend.’ 28 procent zegt een positief beeld te hebben van de waardering van de maatschappij en 15 procent van de raadsleden heeft een positief beeld van de aandacht van de media.

Eerder verschenen in deze Raadslid.Nu serie
Aflevering 1: Raadsleden trots op raadswerk.
Aflevering 2: Raad wil samenvattingen en duiding informatie
Aflevering 3: Raadsvergoeding te laag
Aflevering 4: Burgers vertegenwoordigen geeft raadsleden meeste voldoening
Aflevering 5: Raadsleden twijfelen door lage maatschappelijke waardering
Aflevering 6: Raadsleden ervaren kandidaatstelling als gemakkelijk

Het onderzoek ‘Het aanzien van het politiek ambt’ is in december 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer, klik hier om het gehele onderzoek van Overheid in Nederland te lezen.
Als toelichting op het onderzoek is ook het essay ‘Decentrale volksvertegenwoordiging anno 2015’ geschreven. Het essay is hier te lezen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 29 februari 2016

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!