Raadsleden wensen deskundige en betrouwbare wethouders

Raadsleden wensen deskundige en betrouwbare wethouders

Deskundigheid en betrouwbaarheid zijn de eigenschappen die voor raadsleden doorslaggevend zijn of zij een wethouder succesvol achten of niet. Dat concludeert Alblasserdams wethouders Peter Verheij, die naast het wethouderschap onderzoek deed aan de Universiteit Utrecht ten behoeve van zijn masterstudie.

⇒ Download hier het onderzoek Beelden over succesvol wethouderschap

Wat maakt een wethouder succesvol? Daar zullen velen anders over oordelen. Die vraag heeft Verheij dan ook onderzocht vanuit het perspectief van de wethouder, het raadslid en de inwoner. Gekeken is wat in deze verschillende groepen wordt gezien als meest bepalende factor voor succes en wat daarin de relatie is tussen de rol van elke groep als kiezer (inwoner), gekozene (raadslid) en benoemde (wethouder).

Resultaat voorop

Wethouders zelf leggen de nadruk op resultaat. Wethouders zien de mate waarin er resultaten worden behaald op de op de eigen plannen als de belangrijkste indicator voor succes in het wethouderschap. Dat staat in contrast met de perceptie van inwoners; zij zien het succes van een wethouder vooral afhangen van de wijze waarop de wethouder er in slaagt ‘een luisterend oor’ te hebben voor inwoners.

Raadsleden

Voor raadsleden geldt dat zij het belangrijk vinden dat een wethouders onpartijdig de input van bewoners inbrengen en met een open vizier het debat met de samenleving aangaan. Resultaten zijn daarbij minder van belang. Als onderscheidende eigenschappen zien raadsleden het liefst deskundige en betrouwbare wethouders, terwijl wethouders zelf het liefst daadkracht zien,

Methode

Verheij onderzocht de succesfactoren voor wethouders middels het houden van een enquête onder wethouders, raadsleden en inwoners. Hieraan deden 1011 inwoners, 475 raadsleden en 216 wethouders mee. Mede namens Peter Verheij aan alle raadsleden die de enquête hebben ingevuld: hartelijk dank!