Raadsleden: werkdruk is hoog

Raadsleden: werkdruk is hoog

Raadsleden ervaren, vrijwel zonder uitzondering, dat de druk op het uitvoeren van het raadswerk hoog is. Om het raadswerk goed te kunnen uitvoeren, is daarom zelfs een kwart van de raadsleden minder gaan werken in zijn gewone baan. Dit blijkt uit het onderzoek ''Werkdruk onder raadsleden'' onder raadsleden over werkdruk.

Het onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden toont aan dat 86 procent van de raadsleden een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaart om het raadswerk uit te voeren. Drie van de vier raadsleden doet het raadswerk naast een gewone baan en/of heeft ook nog een gezin. Raadsleden geven in het onderzoek aan dat de gevoelde werkdruk vooral komt door de tijd die zij kwijt zijn aan leeswerk en vele vergaderingen. Raadsleden geven aan dat zij daardoor te weinig aandacht kunnen geven aan een belangrijk deel van het raadswerk: het zijn van volksvertegenwoordiger.

Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, herkent het beeld wat uit de enquête naar voren komt en roept op tot actie: ‘’Dat de werkdruk bij raadsleden hoog is zie ik al langer om mij heen. De uitkomsten van deze enquête bevestigen dit nog een keer duidelijk. Het is zaak dat dit probleem bespreekbaar wordt gemaakt. Bij raden en griffies, maar ook bij werkgevers. Raadsleden die zich voor hun gemeente inzetten moeten ook de ruimte hebben dat op een goede manier te doen.’’

Zware wissel

Uit de enquête blijkt dat het raadswerk een zware wissel kan trekken op het privéleven en de betaalde baan naast het raadswerk. 27 % geeft aan minder te zijn gaan werken om de werkdruk van het raadswerk beheersbaar te houden. Eén van de raadsleden: ‘’Ik heb een deel van mijn betaalde baan opgezegd om meer tijd te hebben. Dat kost mij zowel inkomen als pensioenopbouw.’’ Bovendien geeft 31 % van de raadsleden aan duidelijke afspraken te hebben gemaakt in de privésfeer. Hier gaat het bijvoorbeeld over het streven één avond in de week vrij te houden voor het gezin of het aannemen van een werkster om minder tijd kwijt te zijn aan huishoudelijke taken. ‘’Je kunt niet alles doen. Verdeel het werk goed in de fractie. Een stabiele, ondersteunende thuissituatie is noodzakelijk. Zonder een ondersteunend thuisfront lukt het niet.’’

Bijna de helft van de raadsleden (47 %) geeft aan dat zij vinden te weinig tijd te hebben om het raadswerk goed genoeg uit te kunnen voeren. Bijna een derde deel (32 %) van de raadsleden vindt dat zij wel voldoende tijd hebben voor het raadswerk. Vanwege het tekort aan tijd wordt het lastig alle rollen van het raadslidmaatschap naar behoren uit te voeren: ‘’Als volksvertegenwoordiger heb je ook een publieke taak. Daar schiet ik duidelijk in tekort,’’ aldus een raadslid. Een ander voegt toe: ‘’Er gebeurt heel veel, kaders stellen en controleren is erg moeilijk omdat er weinig tijd over is voor werkbezoeken en inlezen in de nieuwe wetgeving.’’

Werkdruk aanpakken

Ruim de helft (58 procent) van alle raadsleden vindt dat er initiatieven wenselijk zijn om de werkdruk te verlagen. Noch door raadsleden zelf noch door de griffier zijn tot nog toe initiatieven genomen om de werkdruk te verlagen waar dat wel nodig is, zo constateert 70 procent van de raadsleden. Zij zien als verbeterpunten vooral het beter plannen en organiseren van vergaderingen en de informatiestroom richting de raad. ‘’Met de komst van de iPad en Notubox is de fysieke grens aan stukken totaal verdwenen. Het is gebruikelijk om stukken van grote omvang te verstrekken zonder een oplegnotitie en vaak ook zonder standpunt van het college. Dan mag je al het spit- en leeswerk zelf doen’’, aldus een raadslid. Om daar wat aan te doen zou ‘’de griffie een rem kunnen vormen op de alsmaar uitlopende vergaderingen en op het toenemende aantal vergaderingen en vergaderstukken. Het leidt af van het echte raadswerk’’, aldus een van de raadsleden in de enquête.

Meer informatie

Voor wie het gehele onderzoek (Werkdruk van raadsleden) van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Overheid in Nederland wil lezen, klik hier.