Raadsleden (wethouders en burgemeesters) zwijgen niet langer over agressie, intimidatie en bedreigingen

Raadsleden (wethouders en burgemeesters) zwijgen niet langer over agressie, intimidatie en bedreigingen

Raadsleden, maar ook wethouders en burgemeesters, stellen als politieke ambtsdragers in de lokale democratie agressie, intimidatie en bedreigingen aan de orde. Het is niet zo dat zij vinden dat agressie, intimidatie en bedreigingen er gewoon bij horen. Wanneer zij daarmee worden geconfronteerd, bespreken zij dat openlijk, bij voorkeur doen zij aangifte en waar dat nog niet is gebeurd wordt een agressieprotocol vastgesteld.

Deze boodschap geven raadsleden, wethouders en burgemeesters die als peers en ambassadeurs actief zijn in het Ondersteuningsteam van het Netwerk Weerbaar Bestuur. Dit Ondersteuningsteam is een samenwerking van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Wethoudersvereniging en Nederlands Genootschap voor Burgemeesters met ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Meer informatie over het Ondersteuningsteam klik hier.

Seksuele intimidatie

Dat zwijgen over agressie en intimidatie niet langer meer de norm is, maken bestuurders onder leiding van Marcelle Hendrickx, voorzitter van de Wethoudersvereniging, ook duidelijk als het gaat over seksuele intimidatie. Vrouwelijke wethouders en burgemeesters maken duidelijk dat zij vaak en veel te maken hebben met seksuele intimidatie. Wie over dit onderwerp meer wil lezen, klik hier voor de serie gesprekken over meedoen en meepraten.

Adviezen

“Ik had ook graag willen horen dat de burgemeester mij steunde” – raadslid Eline Lauret

“Als je bedreigd wordt, hoef je niet stoer te doen en door te gaan. We doen aangifte en geven support” – burgemeester Frank van der Meijden

“Hoe kunnen een burgemeester en een rechercheur zo reageren? Ik voelde mij zo alleen staan” – ex-wethouder Winnie Prins

“Er over praten is zo belangrijk. Als je het niet van je af kunt praten, wordt het een beletsel in je werk en kun je geen zuivere beslissingen meer nemen” – ex-burgemeester Letty Demmers.

“Ik doe voortaan aangifte en maak gebruik van mijn spreekrecht” – wethouder Jan Hordijk.

“Het is belangrijk om er met elkaar over te spreken” – raadslid Daniel van Schijndel

“Het is belangrijk om een open sfeer met elkaar te creëren om agressie en bedreigingen te bespreken” – burgemeester Joyce Langenacker

“Ik dacht bedreigingen zal er wel bijhoren, maar besef nu dat je er over moet praten en schrijven” – wethouder Jurgen van Houdt

Bedreigingen in het nieuws

Bedreigingen, agressie en intimidatie tegen raadsleden was afgelopen week prominent in het nieuws. Aanleiding was de presentatie van het Raadsledenonderzoek dat de NOS uitvoerde in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Daaruit bleek dat sinds 2015 het aantal bedreigingen tegen raadsleden is verdrievoudigd.

Bovendien maakten lokale bestuurders (wethouders en burgemeesters) duidelijk dat na het bekend worden van de seksuele intimidatie en bedreigingen van kandidaten van The Voice of Holland bekend ook geconfronteerd te worden met seksuele intimidatie en bedreigingen.

Collegeleden

Raadsleden maakten in het Raadsledenonderzoek van de NOS ook duidelijk dat bedreigingen, intimidatie en agressie niet alleen afkomstig is van boze inwoners maar zich ook voordoet binnen het stadhuis en gemeentehuis vanuit het college van burgemeesters en wethouders. Zo is dat tenminste ervaren door raadsleden in onder andere Hollands Kroon, Den Helder, Zaanstad, Diemen en de Friese Meren.

Heftige reacties

Het Raadsledenonderzoek van de NOS leidde tot diverse berichten met voorbeelden van raadsleden die te maken hebben gehad met agressie, intimidatie en bedreiging. Bovendien werd bekend dat het raadslid Ton Linssen uit Bergen op Zoom met de dood werd bedreigd. Een overzicht van de belangrijkste berichten:

Doodsbedreiger van raadslid Ton Linssen aangehouden

Bestuurders openhartig over seksuele intimidatie naar aanleiding van een tweet over die vorm van bedreiging door Marcelle Hendrickx, voorzitter van de Wethoudersvereniging. 

Lokale politici worden op allerlei manieren geïntimideerd en bedreigd.

Raadsleden in Overijssel bedreigd.

Ik ben bedreigd op het schoolplein in aanwezigheid van mijn kinderen.

Dreigbrieven en bedreigingen dagelijkse kost.

Het was een onbekende stem: ik schiet je dood en maak je af.

Wat je op social media over je heen krijgt.

De burgemeesters in Noord-Holland willen het fijne weten van de bedreigingen van raadsleden door collegeleden 

De Kamerleden Inge van Dijk en Hilde Palland hebben over de uitkomsten van het NOS Raadsledenonderzoek vragen gesteld aan de minister. Bedreigingen tegen raadsleden zijn de bijl aan de wortel van onze democratie, vindt Palland.

Ondersteuningsteam

Raadsleden, burgemeesters en wethouders die actief zijn in het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur roepen hun collega’s op aangifte te doen, agressie en intimidatie bespreekbaar te maken en wijzen er op dat het Ondersteuningsteam beschikbaar is voor ondersteuning:

- YouTube  

- YouTube  

- YouTube  

- YouTube  

- YouTube  

- YouTube  

- YouTube  

- YouTube