Raadsleden willen meer grip op besluitvorming

DEN HAAG – Het college van burgemeester en wethouders kan de raad beter en vaker betrekken bij de besluitvorming. Nu worden raadsleden vaak achteraf geconfronteerd met resultaten, omdat de besluitvorming op regionaal niveau gebeurt. Dit concludeert de Rekenkamer van Leiden in hun rapport over de decentralisatie van de jeugdzorg en de AWBZ.

Naar aanleiding van dit rapport van de rekenkamer heeft wethouder Roos van Gelderen excuses gemaakt aan de raad. ‘De complexiteit van het decentralisatiedossier, het beslag op de organisatie en de enorme tijdsdruk hebben ertoe geleid dat de raad over de decentralisatie niet altijd op tijd is geïnformeerd’, aldus Van Gelderen. Daarnaast deed zij de belofte dat 2015 een heel ander jaar gaat worden.

Kaderstellende rol 

Raadslid Marc Gaulard gaf vervolgens aan dat wanneer de raad de mogelijkheid heeft om kaders te stellen, er daarna niets mee wordt gedaan. Zo heeft de Leidse raad zich in januari 2014 uitgesproken voor het instellen van een onafhankelijke klachtenpersoon en deze motie is nog niet uitgevoerd. De raad heeft nu besloten om in de gemeenteraad nog eens te praten over de invloed van de raad op de besluitvorming van de wethouder.

Het gehele artikel uit het Leidsch dagblad kunt u hier lezen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 21 januari 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu