Raadsleden willen meer ondersteuning sociaal domein

Raadsleden willen meer ondersteuning sociaal domein

DEN HAAG – Raadsleden willen kortere, kernachtige samenvattingen van beleidsstukken over jeugdzorg, huishoudelijke ondersteuning en werkparticipatie. Een derde deel van de raadsleden heeft te weinig tijd en mogelijkheden om de huidige vaak dikke onleesbare dossiers op het gebied van de nieuwe gedecentraliseerde taken goed te begrijpen. Dit blijkt uit de ‘Overall rapportage sociaal domein 2015’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Volgens het SCP-rapport heeft een ruime meerderheid van de raadsleden, 80 procent, behoefte aan meer ondersteuning. Er is met name behoefte aan betere samenvattingen en duiding van beleidsinformatie. Minister Plasterk vindt het van belang dat raadsleden op basis van goede informatie het beleid kunnen monitoren, evalueren en bijsturen. Volgens Plasterk kan deze informatiehuishouding bij gemeenten beter.
De minister heeft afgelopen week aan de Kamer beloofd dat hij in de zomer met een plan komt hoe hij de ondersteuning van raadsleden wil verbeteren, naar aanleiding van de Kamermotie-Wolbert. Professionalisering van de ondersteuning was een belangrijk thema op de Raadslid.Nu-bijeenkomst die op 20 mei in Lelystad werd gehouden. Zie daarover: Griffier als actieve beheerder informatie aan de raad.

Uit het rapport van het SCP blijkt dat veel gemeenten raadsleden aanvullend informeren door bijvoorbeeld werkbezoeken te organiseren of informatieavonden te houden. Raadsleden laten zich voornamelijk in het zomerreces informeren over de praktijk, omdat ze dit belangrijk vinden om hun rol als volksvertegenwoordiger goed uit te kunnen voeren.

Rapportage
De complete ‘Overall rapportage sociaal domein 2015 Rondom de transitie’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau is via deze link te lezen.

  

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 30 mei 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!