Raadsleden willen rol in opvang vluchtelingen

Raadsleden willen rol in opvang vluchtelingen

DEN BOSCH – Raadsleden zijn bereid om in hun gemeente te helpen met het opvangen van vluchtelingen, maar dan moet het Rijk wel over de boeg komen met financiële middelen om dit mogelijk te maken. Dit werd duidelijk tijdens een gesprekssessie op het raadsledencongres met staatssecretaris Jetta Klijnsma.

Het onderwerp van het raadsledencongres was de transformatie van het sociaal domein, maar ook de dialoog over andere onderwerpen werd niet geschuwd tijdens het interactieve vraaggesprek met staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanwezige raadsleden vertelden dat ze de ogen niet sluiten voor de vluchtelingenproblematiek en bereid zijn om te helpen met de opvang van deze mensen, maar dat de Rijksoverheid dan wel geld moet vrijmaken voor gemeenten om ook te kunnen helpen. Hiermee kan bijvoorbeeld in kleine gemeenten iets gedaan worden aan de woonnood.

Beschutte werkplekken
Raadsleden hadden ook vragen aan Klijnsma over de sociale werkvoorzieningen en beschutte werkplekken. Klijnsma wilde daar nog niet teveel over zeggen, want ze vertelde dat daar op korte termijn meer nieuws over komt. Vanochtend werd duidelijk waarom, want in het nieuws was te lezen dat het kabinet op Prinsjesdag bekend wil maken dat er 100 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor beschutte werkplekken.

Regionale samenwerking
Niet alleen hadden raadsleden vragen aan Klijnsma, het vraaggesprek eindigde met een vraag van Klijnsma aan de raadsleden. Deze wilde van de raadsleden weten hoe de regionale samenwerking bij gemeenten verloopt. Een raadslid antwoordde daarop dat bij haar gemeente op het gebied van de transitie de nabije gemeenten elkaar opzoeken om kennis uit te wisselen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 7 september 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu houdt op 24 september een bijeenkomst in Almelo over integriteit & belangenverstrengeling en de andere rol van de raad. Op 1 oktober vindt een bijeenkomst over dezelfde thema's plaats in Venlo.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu