'Raadsleden worden aan het lijntje gehouden'

'Raadsleden worden aan het lijntje gehouden'

Deze week praat de Tweede Kamer over begroting van Binnenlandse Zaken 2019, waar de vergoedingen voor raadsleden onderdeel van is. Een structurele verhoging van de vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten staat er in elk geval niet in. Er is ook nog steeds geen duidelijkheid over. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een brief gestuurd naar de Tweede Kamerleden van de commissie Binnenlandse Zaken.

In deze brief wordt de minister opgeroepen op haar verantwoordelijkheid te nemen. De verantwoordelijkheid om de beloftes na te komen die zij in november 2017 al deed aan de Kamer ten aanzien van verhoging van vergoedingen voor raadsleden in kleine gemeenten. En om snel duidelijkheid te bieden over hoe het bedrag van tien miljoen euro besteed gaat worden dat zij in juni aan raadsleden toezegde.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden pleit al langer voor een beter passende maandelijkse vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten. Het toegenomen takenpakket, de grotere verantwoordelijkheid en de werkdruk voor raadsleden uit kleine gemeenten maken het noodzakelijk dat de vergoeding wordt verhoogd tot een niveau dat geldt voor raadsleden in gemeenten tot 40 duizend inwoners.

Geen schot in de zaak

Eind vorig jaar leek de verhoging van de vergoeding geregeld te kunnen worden. Minister en de VNG waren het eens dat de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten omhoog moest. Alleen de financiering moest door de minister en de VNG nog worden geregeld. Het overleg tussen de minister en de VNG – dat in februari van dit jaar, dus voor de raadsverkiezingen, is gestart – heeft echter nog steeds geen resultaat opgeleverd. Daardoor is voor raadsleden uit kleine gemeenten nog steeds geen enkele duidelijkheid of de vergoeding omhoog gaat. Dat is onbegrijpelijk en daarom laat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden van zich horen.

''Raadsleden worden feitelijk aan het lijntje gehouden. '' aldus voorzitter Mark den Boer. ''Wij vinden het als vereniging onbegrijpelijk en onverteerbaar dat de minister en de VNG als onderhandelende partijen na bijna een jaar nog steeds niet tot een afspraak zijn gekomen. Raadsleden in kleine gemeenten worstelen ondertussen verder met het grote takenpakket, een hoge werkdruk en een raadsvergoeding die daartoe niet in verhouding staat. ''