‘Raadsleden zichtbaar maken in Covid-wet’

‘Raadsleden zichtbaar maken in Covid-wet’

'Volksvertegenwoordigingen moeten weer zichtbaar worden en hun rol pakken,' dat zei Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden tijdens de hoorzitting over de covidwet. De Tweede Kamer sprak op 4 september met wetenschappers, bestuurders en juristen over het wetsvoorstel over de bestuurlijke bevoegdheden door de uitbraak van corona. 

Als reactie op het wetsvoorstel stelde de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden eerder dat de positie van de gemeenteraad in de aangepaste tijdelijke wet Covid 19 nog onvoldoende is. De burgemeester krijgt meer bevoegdheden zonder dat de raad hier direct invloed op heeft. De raad komt pas in beeld bij controle achteraf, terwijl door inspraak vooraf de raad kan bijdragen aan het verhogen van het draagvlak van de maatregelen. 

‘Niet wennen aan een uitzondering’

Hoogleraar Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht bij de Universiteit Leiden, beantwoorde vragen van Kamerleden die toelichting vroegen op zijn schriftelijk ingediende reactie. Voermans vindt dat het wetvoorstel nog steeds tekort schiet nadat een eerder voorstel op veel kritiek van de Raad van State kwam te staan. Volgens Voermans ‘moet er een wet moet komen, maar niet deze wet'.
Het wetsvoorstel regelt de bevoegdheden van bestuurders op lokaal niveau en de ministers tijdens een crisisperiode, zoals na de covid-19-uitbraak. We moeten niet wennen aan de uitzonderingssituatie, aldus de Leidse hoogleraar Geerten Boogaard: De vraag is of het nog gerechtvaardigd om zo lang af te wijken van wat normaal is'.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden was niet uitgenodigd voor de hoorzitting. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Bahreddine Belhaj: ‘Onze zorgen over democratische legitimatie in de Coronawet werden echter uitstekend verwoord door hoogleraren Wim Voermans en Geerten Bogaard. De gemeenteraad is en blijft het hoogste orgaan.'

Meer informatie

De reactie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op het wetsvoorstel vindt u hier: Democratie komt nu even niet uit en hier: Nieuwe coronawetsvoorstel; minster krijgt alle ruimte. U kunt hier de hoorzitting van 4 september in zijn geheel terugkijken.