‘’Raadsleden zijn geen volksambtenaars, maar volksvertegenwoordigers’’

‘’Raadsleden zijn geen volksambtenaars, maar volksvertegenwoordigers’’

De wijze waarop het ministerie van Binnenlandse Zaken raadsleden ondersteunt moet anders en beter. Daarover bestaat breed draagvlak in de Tweede Kamer. Ook willen Kamerleden concrete acties van de minister zien om de invloed van ondermijnende criminaliteit op lokale politiek te beteugelen. 

Vandaag vond in de Tweede Kamer het eerste termijn van het debat plaats over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vorige maand werd al bekend dat de het nieuwe kabinet de versterking van de voorbereiding, de opleiding en de toerusting van raadsleden wil ondersteunen. Op de hoe-vraag moet nog antwoord worden gegeven. 

Ambitie

‘’Raadsleden hebben onvoldoende zicht op de geldstromen in gemeenschappelijke regelingen.’’ Merkt Nevin Ozutok van GroenLinks op. Door het gegroeide aantal taken van de gemeenten en de opschaling daarvan naar regionale samenwerkingsverbanden, verliezen raadsleden de grip. CDA-Kamerlid Harry van der Molen mist bij het kabinet vooralsnog een visie: ‘’Wat is de ambitie op het punt van toerusting en opleiding van raadsleden? Met opleiding en training zijn we er nog lang niet! 

Ronald van Raak van de SP heeft twijfels bij de ingeslagen koers. Hij ziet een groeiende kijk op raadsleden als professionals, terwijl de focus moet liggen op het contact met de burgers. ‘’Raadsleden zijn geen volksambtenaren, maar volksvertegenwoordigers!’’, aldus Van Raak. 

Actie tegen ondermijning

Naast de vraag hoe raadsleden ondersteund moeten worden ging het debat ook over de vraag hoe het kabinet op wil treden tegen beïnvloeding van ondermijnende criminaliteit op de lokale politiek. Monica den Boer van D66 merkte in haar maidenspeech op dat in 25% van de gemeenten het vermoeden leeft dat infiltratie plaatsvindt of heeft plaatsgevonden onder raadsleden en dat lokale bestuurders op de hoogte moeten zijn van wat ze in deze situaties kunnen doen. Attje Kuiken van de PvdA geeft het kabinet drie tips mee: een verplicht VOG voor raadsleden, de burgemeester verantwoordelijk maken voor de integriteit van raadsleden en wethouders en meer transparantie rondom campagnegeld. 

Meer weten over ondermijning?

Als raadslid bedreigd of geïntimideerd worden als gevolg van ondermijnende criminaliteit kan een grote impact hebben. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft een stappenplan gepubliceerd wat u als raadslid kunt doen als u te maken krijgt met agressie, intimidatie of geweld.