Raadsleden zijn positiever over hun eigen competenties

Raadsleden zijn positiever over hun eigen competenties

Raadsleden zijn positiever gestemd over hun eigen competenties in de huidige raadsperiode ten opzichte van de vorige raadsperiode. Dit blijk uit een enquête in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Raadsleden hebben vanuit hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol veel taken en verantwoordelijkheden. Om deze op een goede manier uit te kunnen voeren zijn er verschillende competenties van belang. Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden blijkt dat raadsleden in deze raadsperiode positiever over hun eigen competenties oordelen dan in de vorige raadsperiode.

Raadsleden konden aangeven hoe zij hun eigen competenties beoordeelden in relatie met: hun fractieleden, de overige raadsleden, het college van b&w en de burgemeester als voorzitter van de raad. Alleen in relatie met de overige raadsleden is er ten opzichte van 2017 geen verandering op te merken. Driekwart (77%) van de raadsleden is positief gestemd over de competenties in relatie met overige raadsleden.

In relatie met de andere drie is er een positieve verandering te zien. Raadsleden beschrijven zich namelijk vaker als zeer competent in plaats competent. In relatie met de burgemeester beschrijft een zesde (18%) van de raadsleden zich als zeer competent, in 2017 was dit iets meer dan een tiende (12%) van de raadsleden. In relatie tot de eigen fractieleden zijn raadsleden erg positief. Zo beschrijft ruim een derde (38%) van de raadsleden zich als zeer competent. In 2017 was dit een kwart (25%) van de raadsleden. In relatie tot het college van B&W beschrijft 15% van de raadsleden zichzelf als zeer competent. In 2017 was dit nog een tiende (9%) van de raadsleden. Het volledige onderzoek kunt u hier lezen: Rapportage rol en positie van de raad.

Competentiescan

Wanneer u zelf meer inzichten in uw competenties wilt krijgen kunt u onze competentiescan invullen. Meer informatie vindt u hier: Competentiescan. U krijgt vervolgens gerichte aanbevelingen hoe u bepaalde competenties kunt verbeteren.