Raadsledenbijeenkomst: bestuurlijke rol van de raad

Raadsledenbijeenkomst: bestuurlijke rol van de raad

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gaat graag met u het gesprek aan over 'de bestuurlijke rol van de raad'. Wat betekent deze bestuurlijke rol voor de raad? Welke verantwoordelijkheden brengt dat met zich mee? Enkele vragen die tijdens het gesprek centraal zullen staan. Vanuit het gegeven dat de raad het hoogste orgaan van de gemeente is, meent de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden dat het nodig is om met u over deze rol in gesprek te treden. 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden besteedt in de huidige raadsperiode aandacht aan de diverse rollen van de raad. In 2014 concentreerden wij ons op de kaderstellende rol van de raad, in 2015 op de volksvertegenwoordigende rol en in 2016 op de controlerende rol van de raad. Hebben we daarmee alle rollen te pakken?

In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voert de Universiteit van Tilburg, in de persoon van wetenschappelijk docent Julien van Ostaaijen, een onderzoek uit naar de bestuurlijke rol van de raad.

Hij voert in het kader van dit onderzoek gesprekken met burgemeesters, griffiers en raadsleden. Een van deze raadsledengesprekken c.q. bijeenkomsten zal op 20 januari, tussen 19.00 uur en 21.00 uur, plaatsvinden in Arnhem.

Wilt u meepraten over dit thema en een bijdrage leveren aan dit onderzoek? Mail ons dan naar info@raadsleden.nl