Raadsledencongres en regiobijeenkomsten na de zomer

Raadsledencongres en regiobijeenkomsten na de zomer

Een raadsledencongres over de transformatie in het sociaal domein en een aantal regiobijeenkomsten in Almelo en Venlo staan op de agenda van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in september.

Het raadsledencongres wordt op 5 september gehouden in Den Bosch. Het thema van dit landelijke congres: de transformaties in het sociaal domein. De organisatie is in handen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en diverse partners van verzorgen workshops met diverse onderwerpen van belang voor de raad en raadsleden.

Regiobijeenkomsten  

In Almelo en Venlo houdt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden regionale bijeenkomsten. In beide gemeenten staan er twee thema-bijeenkomsten op de agenda. De andere rol van de raad omdat de klassieke rollen (volksvertegenwoordiging, controleren en kader stellen) niet meer volstaat is het ene onderwerp. Het andere onderwerp is integriteit & belangenverstrengeling. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan door een mail naar info@raadsleden.nl . In Almelo vinden deze regiobijeenkomsten plaats op 24 september. In Venlo op 1 oktober.

Op zaterdag 26 september houdt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een algemene ledenvergadering. Belangrijkste punt op de agenda is: het vaststellen van het financieel jaarverslag over 2014. Plaats en aanvangstijdstip: zalencentrum Vredenburg 19 in Utrecht, om 10.00 uur.