Raadsledencongres: het programma

Raadsledencongres: het programma

Een minister, twee staatssecretarissen, een burgemeester, een griffier en een raadslid behoren tot de voornaamste sprekers op het Raadsledencongres komende zaterdag 5 september in Den Bosch. Het thema van dit Raadsledencongres is de verandering in het sociaal domein, of te wel de betekenis van de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie voor het werk van de raad en raadsleden.

Het Raadsledencongres in Den Bosch start met drie keynote sprekers die door dagvoorzitter Ruben Maes bevraagd worden over hun visie op de rol van de raad bij de transformatie in het sociaal domein. De eerste is Mark den Boer, raadslid in de gemeente Molenwaard, tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Marije van den Berg doet onderzoek naar het maken van nieuwe verbindingen tussen overheid, markt en samenleving in de netwerkdemocratie. Van den Berg is voormalig raadslid in Leiden. De derde keynote spreker is Gert Jan Fokkema, raadsgriffier in Meppel.

Minister en staatssecretarissen

De bewindslieden treden op in het middagprogramma. Raadsleden kunnen in gesprek met minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk en de staatssecretarissen Martin van Rijn (verantwoordelijk voor de overheveling van de nieuwe taken in het sociaal domein van Rijk naar gemeenten) en Jetta Klijnsma, staatssecretaris Sociale Zaken.

In de middagpauze is er een lunchsessie met leden van de zogeheten transitiecommissie sociaal domein, die de verandering in het sociaal domein in het oog houdt. Raadsleden kunnen dan spreken met Han Noten, voorzitter van deze commissie, tevens burgemeester van de gemeente Dalfsen. Zijn uitgangspunt is: ‘Deze verandering is een maatje groter dan u bent. Als u hem probeert te controleren gaat hij stuk.’

Professor Derk Loorbach, directeur van DRIFT en associate professor bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit reageert op de stellingname van Noten.

Workshops

Het programma omvat verder een 40-tal workshops, die zowel in de ochtend als in de middag raadsleden de gelegenheid bieden om kennis, vaardigheden en inzicht te vergroten om succesvol om te kunnen met de nieuwe taken van de gemeente en de gemeenteraad als gevolg van de overheveling van taken in het sociaal domein van Rijk naar gemeenten.

Voor het volledige programma van het Raadsledencongres klik hier. Daar vindt u ook informatie over het alsnog aanmelden en over de diverse workshops.

De organisatie

De organisatie van het Raadsledencongres Transformatie Sociaal Domein is in handen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Griffiers, de VNG en de ministeries van BZK, VWS en SZW.