Raadsledencongres met workshops over de andere rol, aanzien, regionale samenwerking en transparantie

DEN HAAG – De klassieke rollen (kaderstellen, volksvertegenwoordiging en controleren) volstaan voor de raad niet meer. De raad moet op zoek naar een andere rol. Rien Fraanje, auteur van het Raadslid.Nu-essay Sturen in dienstbaarheid, geeft op het Raadsledencongres een workshop over de andere rol van de raad.

Raadsleden kunnen hun kennis en inzicht tijdens het Raadsledencongres vergroten in een 40-tal workshops. Hoe raadsleden het aanzien van hun raad effectief kunnen vergroten, krijgen zij te horen in een workshop door Lex Cachet en Niek Verkaik. Dit duo schreef het Raadslid.Nu-essay Aanzien of Afzien? In dit essay staan diverse concrete aanbevelingen hoe de raad en raadsleden de positie en het aanzien van de raad kunnen versterken.

Diverse kennispartners van Raadslid.Nu verzorgen tijdens het Raadsledencongres van 5 september workshops. Kennispartner Deloitte verzorgt een workshop hoe raadsleden greep kunnen krijgen op de financien en controle kunnen doen op de nieuwe taken in het sociaal domein. Kennispartner Notubiz verzorgt een workshop over politieke transparantie. Kennispartner Petra Habets Advies & Ontwikkeling houdt een workshop waarin raadsleden in de gelegenheid worden gesteld om meer grip te krijgen op verbonden partijen. Deze workshop is gericht op het verbeteren van de regionale samenwerking en intergemeentelijke samenwerking.

Daarnaast worden er workshops verzorgt door vertegenwoordigers van de VNG, diverse ministeries en door vertegenwoordigers van de Vereniging van Griffiers en een aantal bureaus en instellingen. Voor het totale programma klik hier.

Voor het volledige programma van het Raadsledencongres klik hier. Voor meer informatie over alle workshops klik hier. Als u zich nog wilt aanmelden klik hier.

De organisatie 

De organisatie van het Raadsledencongres Transformatie Sociaal Domein is in handen van Raadslid.Nu, de Vereniging van Griffiers, de VNG en de ministeries van BZK, VWS en SZW.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 1 september 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Raadslid.Nu organiseert op 5 september in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG het Raadsledencongres over de transformatie in het sociaal domein.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu