Raadsledenpanel – De financiële positie van de steden

Vrijwel alle raadsleden verwachten dat het aantal artikel 12-gemeenten, waarbij gemeenten onder direct financieel toezicht van het Rijk komen te staan, zal toenemen. Dat blijkt uit het vijfde Raadsledenpanel van Nicis Institute. Dit staat haaks op de verwachting van minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij gaf in een brief aan de Tweede Kamer van maart van dit jaar nog aan dat het aantal artikel 12-gemeenten niet oploopt en dat gemeenten het zo ver niet zullen laten komen.

Andere uitkomsten van vijfde raadsledenenquête

Een kleine meerderheid van de raadsleden (51 procent) acht de kans groot (32 procent) tot zeer groot (19 procent) dat het gemeenten in de komende jaren niet zal lukken de lokale bezuinigingsopgaven te realiseren. Grondontwikkeling is volgens de meeste respondenten de belangrijkste bedreiging voor de gemeentefinanciën, gevolgd door de onderkant van de arbeidsmarkt. 'Sturen zonder geld' is volgens het gros van de raadsleden (70 procent) maar beperkt mogelijk. Volgens 19 procent van de raadsleden is dat zelfs helemaal niet mogelijk.

Lees verder op de site van NICIS voor de andere onderzoeksresultaten.