Raadslid actief in VNG? Aftellen naar 30 mei!

Raadslid actief in VNG? Aftellen naar 30 mei!

Raadsleden die de belangen van hun inwoners willen verdedigen, hebben de kans dit ook buiten hun eigen gemeente en eigen gemeenteraad te doen. Er is nog steeds een mogelijkheid voor raadsleden om zich te kandideren voor het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten of een van de commissies van de VNG. Er zijn 224 plaatsen beschikbaar. Aanmelding moet gebeuren uiterlijk vrijdag 30 mei 1200 uur want dan is de sluiting voor aanmelding door kandidaten.

Het bestuur en de commissies van de VNG worden vooral bevolkt door burgemeesters en wethouders. Raadsleden, secretarissen en griffiers zijn verhoudingsgewijs in ondertal. Nadat de lokale partijen bij de recente gemeenteraadsverkiezingen opnieuw de grootste partij in het lokaal bestuur zijn geworden, zoekt de VNG vooral raadsleden van lokale partijen. Onder leiding van de Rotterdamse topambtenaar Marco Pastors is er zelfs een speciale commissie aan de slag gegaan om deze raadsleden op te sporen.

Voorkeursonderwerpen

Behalve voor een post in het bestuur van de VNG kunnen raadsleden zich ook voor inhoudelijke onderwerpen van hun voorkeur of ervaring aanmelden. De VNG heeft voor raadsleden plekken beschikbaar in de volgende commissies: gemeentefinanciën, dienstverlening en informatiebeleid, werk en inkomen, gezondheid en welzijn, onderwijs, cultuur en sport, bestuur en veiligheid, milieu, energie en mobiliteit, Europa en internationaal en arbeidszaken. Over welke vaardigheden je dient te beschikken, klik dan hier en kijk onder specifieke profielschetsen bestuur en commissies bij het onderwerp van je voorkeur.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft geen rol in de kandidaatstelling van raadsleden. Raadsleden dienen zichzelf aan te melden als kandidaat. Ter ondersteuning van de raadsleden in de commissies en het bestuur van de VNG organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden digitale expertisegroepen. Voor meer informatie over en aanmelding voor de expertisegroepen klik op deze link.