Raadslid Charif el Idrissi: “Toegankelijk en zichtbaar in de kernen”

Raadslid Charif el Idrissi: “Toegankelijk en zichtbaar in de kernen”

De bewoners een nieuwbouwwijk zochten contact met Charif El Idrissi via Facebook, om te pleiten voor verkeerdrempels. Hij nam ter plekke poolshoogte, om te kijken of, zoals beweerd, bestelbusjes door de buurt jakkerden. Een terecht beklag, vertelt hij in “Raadslid in de grote stad”, een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Charif el Idrissi, docent van beroep, zit sinds 2018 voor Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP) in de gemeenteraad. “Toen ik ging kijken zag ik dat TNT-busjes die daar spullen komen brengen, keihard rijden."

Snel medewerking van wethouder

De bewoners hadden zich beklaagd bij de gemeente, maar dat had geen effect. El Idrissi wist, vertelt hij, met een paar gerichte vragen de medewerking van de wethouder te krijgen. "Die heeft het toen gelijk opgepakt en twee weken later lagen er inderdaad drempels.” Zijn partij bezoekt ook bijeekomsten van specifieke doelgroepen, van belangengroepen van bijvoorbeeld gehandicapten en senioren.  Of de zogeheten onderwijslunch. En dan zijn er bewoners uit de HAP-achterban die zelf aan de bel trekken. “We zijn makkelijk te vinden, toegankelijk en zichtbaar in de kernen.”

Meer informatie

De bundel "Raadslid in de Grote Stad" is digitaal te lezen. Gedrukte exemplaren worden door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden verspreid tijdens fysieke bijeenkomsten. De publicatie bevat 29 interviews met raadsleden uit grote gemeenten. Zij vertellen hoe ze in verbinding blijven met de inwoners, hoe ze het raadswerk en de rest van hun werkzame en persoonlijke leven met elkaar combineren en hoe in hun visie de positie van de raad versterkt kan worden.

Wanneer je als raadslid wilt weten wat er nodig is om je volksvertegenwoordigende en andere rollen uit te voeren, vul dan de competentietest voor raadsleden in. Deze test geeft je inzicht in je sterke en minder sterke punten.