Raadslid Chris van Benschop: "Acht jaar gedaan over realiseren publieke wc's"

Raadslid Chris van Benschop: "Acht jaar gedaan over realiseren publieke wc's"

Chris van Benschop werkt 32 uur in de week als beleidsadviseur economie bij buurgemeente Zwijndrecht. Ze zit sinds 2018 voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dordrecht. Kom met een initiatiefvoorstel, is in de bundel “Raadslid in de grote stad” haar tip voor een sterke positie van de raad. 

De Dordtse gemeenteraad kent een cyclus van vijf weken: drie weken commissies, een raadsvergadering en een Drechtraad. In die laatste week ging de fractie op wijkbezoek. ‘Naar een plek in de wijk waar mensen kwamen. Een buurtcentrum of bibliotheek of op werkbezoek bij een organisatie of bedrijf;', vertelt Chris van Benschop.

Publieke wc’s

Publieke wc’s getuigen ervan dat de raadsleden werk maken van de wensen van de burger. ‘Onze fractie is vaker bezig geweest met het VN-gehandicaptenverdrag en toegankelijkheid voor mensen met een beperking’, herinnert Van Benschop zich de opmaat. ‘Dat kwam in de pers en zo wisten mensen ons te vinden. Wij kregen het signaal dat er heel weinig openbare toiletten waren.’ De Maag Lever Darm Stichting bevestigde dat signaal. Bijeenkomsten over het onderwerp maakten het beeld compleet. ‘We zijn er geloof ik wel acht jaar mee bezig geweest. Nu zijn ze gerealiseerd op plekken waarvan inwoners zeiden: daar missen we het echt.’

Gestopt met betaald werk

Aan raadswerk besteedt Van Benschop ze gemiddeld 20 uur. ‘Ik heb mazzel met mijn werkgever, een gemeente. Als ik een keertje weg moet voor de raad, begrijpen ze dat.’ Van Benschop stopte met betaald werk, met drie kleine kinderen en een partner met een fulltime baan. ‘Toen hebben we gezegd: ik ga me een paar jaar op het raadslidmaatschap en het moederschap richten.’

Meer informatie

De bundel "Raadslid in de grote stad" is digitaal te lezen. Gedrukte exemplaren worden door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden verspreid tijdens fysieke bijeenkomsten. De publicatie bevat 29 interviews met raadsleden uit grote gemeenten. De raadsleden vertellen hoe ze in verbinding blijven met de inwoners, hoe ze het raadswerk en de rest van hun werkzame en persoonlijke leven combineren en over hoe naar hun idee de positie van de raad versterkt kan worden.

Wanneer je als raadslid wilt weten wat er nodig is om je volksvertegenwoordigende en andere rollen uit te voeren, vul dan de competentietest voor raadsleden in. Deze test geeft je inzicht in je sterke en minder sterke punten.