Raadslid geeft voorkeur aan bezoek met eigen fractie

Raadslid geeft voorkeur aan bezoek met eigen fractie

Bijna driekwart van de raadsleden gaat liever met zijn of haar eigen fractie op pad, dan op raadsbezoek. Opvallend is dat er in de realiteit meer contact gelegd wordt met bewoners door bezoeken in raadsverband (24%), dan in fractieverband (18%).

De achterliggende motivatie voor de voorkeur om contact te leggen via een fractiebezoek, wordt door raadsleden omschrijven als “je kunt een partijdiger gesprek voeren”, “vanuit de raad is in de regel puur informatief en meer globaal, door een fractiebezoek kan dieper worden ingegaan op specifieke vragen of knelpunten”. Toch zijn er ook raadsleden die duidelijk aangeven een voorkeur te geven aan een raadsbezoek, omdat daar mee bijvoorbeeld “wordt voorkomen dat de fracties tegen elkaar worden uitgespeeld”.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Hoe halen raadsleden prioriteiten op uit de samenleving?’ door Petra Habets, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Middels dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe raadsleden hun informatie organiseren en prioriteren om afwegingen te maken.

Sociale media en één-op-één contact

Naast raads- en fractiebezoeken, gelden fysieke één-op-één contacten met inwoners (18%) als een belangrijke vorm van contact leggen. Ook mailen, een raadsspreekuur, en vrijwilligerswerk worden genoemd als manieren van contact.

Meer informatie

Het volledige rapport is hier te vinden.