Raadslid gezocht voor VNG Voordrachtscommissie

Raadslid gezocht voor VNG Voordrachtscommissie

Voor de selectie van kandidaten voor het bestuur en de commissies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zoekt de VNG een VVD-raadslid uit Zeeland, Noord-Brabant of Limburg. Deze zogeheten Voordrachtscommissie doet vier jaar lang de voordrachten voor de benoeming van leden van het bestuur en de commissies van de VNG.

Het raadslid dat de VNG zoekt voor de Voordrachtcommissie in de periode 2022-2026 dient aan de volgende vereisten te voldoen:

  • Zelf geen belangstelling te hebben om lid te worden van het bestuur of de commissies van de VNG:
  • Dient te beschikken over een breed netwerk en ruime ervaring in het lokaal bestuur;
  • Een partijpolitieke achtergrond in de VVD te hebben, want die partij is na het vertrek van raadslid Falco Hoekstra, toenmalig VVD-raadslid in Heerhugowaard, niet langer vertegenwoordigd;
  • Uit het zuiden van het land te komen, dat wil zeggen de provincies Zeeland, Brabant of Limburg omdat deze provincies nu niet zijn vertegenwoordigd in de Voordrachtscommissie

Aanbeveling 

Belangstellende kandidaten dienen zich te melden bij de provinciale afdelingen van de VNG en kunnen dat ook doen bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Zowel de provinciale afdelingen als de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden mogen kandidaten aanbevelen bij de VNG. Het besluit over de kandidaat in de Voordrachtscommissie wordt genomen door het bestuur van de VNG.

Start

Van het raadslid dat actief wil worden in de Voordrachtscommissie verwacht de VNG dat hij/zij op donderdag 7 juli beschikbaar is voor de eerste vergadering van de commissie. Op die dag voert de Voordrachtscommissie de selectie uit voor de samenstelling van het nieuwe bestuur en commissies van de VNG voor de periode 2022-2026. Daarna zijn er jaarlijkse vacaturerondes voor de ALV in juni en de najaars-ALV van de VNG in november of december om opengevallen vacatures te vervullen. 

Kandidatuur

Raadsleden die belangstelling hebben voor het lidmaatschap van de VNG-Voordrachtscommissie en graag een aanbeveling willen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kunnen zich melden via een mail aan info@raadsleden.nl met motivatie van hun kandidatuur, of voor meer informatie op hetzelfde adres ter attentie van Henk Bouwmans, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.